Αξιολόγηση στάσης αθλητών στίβου

Thumbnail Image
Date
2023-01-22
Authors
Μαούνη, Δέσποινα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στάση του σώματος σε αθλητές είναι πολύ σημαντική προκειμένου να έχουν την καλύτερη απόδοση, πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών. Στο άθλημα του στίβου υπάρχουν υποκατηγορίες αγωνισμάτων(ριπτικά, αλτικά , δρομικά και σύνθετα )με διαφορετικά προπονητικά πρωτόκολλα, τεχνική και απαιτούν διαφορετική χρήση του σώματος. Στην πτυχιακή αυτή θα ασχοληθούμε με την διερεύνηση και καταγραφή των προσαρμογών που εμφανίζονται ανάλογα με το αγώνισμα στίβου στο οποίο λαμβάνει μέρος ο κάθε αθλητής ,δρομικό ,αλτικό ή σύνθετο καθώς δεν υπάρχει κάποια επιστημονικά αποδεδειγμένη έρευνα σχετικά με τις προσαρμογές που δημιουργούνται ανάλογα με το κάθε αγώνισμα του στίβου. ΣΚΟΠΟΣ αυτής της αξιολόγησης είναι η κατηγοριοποίηση και ανάλυση των προτύπων και των ανατομικών χαρακτηριστικών που δημιουργούνται και τροποποιούνται από την επαναλαμβανόμενη άσκηση και την ασύμμετρη ενδυνάμωση μυών καθώς και δεξιάς και αριστερής πλευράς του σώματος σε αγωνιστικού επιπέδου αθλητές, ΜΕΘΟΔΟΣ Η ερευνητική εργασία θα γίνει σε 40 αθλητές στίβου ,με υπόβαθρο άσκησης σε αγωνιστικό επίπεδο τουλάχιστον 4 χρόνια ,μέσω της εφαρμογής posture screen analysis όπου θα ληφθούν φωτογραφίες και στην συνέχεια θα αναλυθούν σε σύγκριση με το πρότυπο του σωστού εμβιομηχανικά σώματος με στόχο την καλύτερη απόδοση, την ελαχιστοποίηση και πρόληψη τραυματισμών αλλά και την επανένταξη των αθλητών μετά από κάποιο τραυματισμό. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά (ύψος ,βάρος), πλευρική-προσθιοπίσθια μετατόπιση και κλίση σε κεφαλή, ώμους, λεκάνη , θωρακικό κλωβό και γόνατα. Τυχόντα ηθικά προβλήματα είναι ότι η αξιολόγηση των αθλητών θα γίνει με φωτογραφίες χωρίς ένδυση παρά μόνο με το εσώρουχα ενώ κάποιος άλλος περιορισμός είναι οι τραυματισμοί ή δυσμορφίες εκτός αθλητισμού που μπορεί να δημιουργήσουν ανατομικές αλλαγές. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών από Απρίλιο 2022 έως τον Ιούλιο 2022. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει διαφορά ύψους σε δρομείς και σύνθετους (p=0,021), με τους δρομείς να είναι πιο ψηλοί , βάρους ανάμεσα σε δρομείς και άλτες (p=0,045), με τους δρομείς να είναι πιο βαριοί, οι άλτες να έχουν μεγαλύτερη πλευρική μετατόπιση κεφαλής από τους σύνθετους (p=0.014) και οι σύνθετοι να έχουν σημαντικότερη κλίση ώμων από τους δρομείς με μικρό δείκτη σημαντικότητας (p=0.072). Τέλος για την προσθιοπίσθια μετατόπιση οι δρομείς έχουν μεγαλύτερη οπίσθια μετατόπιση από τους άλτες (p=0.033) και οι σύνθετοι από τους άλτες (p=0.031). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα αγωνίσματα του στίβου το ύψος δεν μπορεί να εξηγηθεί και είναι τυχαίο πληθυσμιακό σωματομετρικό αποτέλεσμα από το δείγμα των αθλητών. Το βάρος εξηγείται με βάση την μετατόπιση του εκτός του οριζοντίου άξονα ενώ η πλευρική μετατόπιση κεφαλής, η κλίση των ώμων και η προσθιοπίσθια μετατόπιση λεκάνης μέσω της τεχνικής του κάθε αθλήματος και την επαναλαμβανόμενη συνέργεια συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων. Το συμπέρασμα αυτό μας δίνει κλινική αξία στο πως διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα προπόνησης, πως να προλαμβάνονται κάποιοι τραυματισμοί και πως να αλλάζει το Λέξεις κλειδιά: στάση σώματος, βιομηχανική, μονόπλευρη ενδυνάμωση, ασσυμετρίες, προσαρμογές, στίβος, αξιολόγηση, αθλητέςg
Description
Keywords
Στίβος, Στάση σώματος, Μονόπλευρη ενδυνάμωση, Ασσυμετρίες, Αθλητές
Citation