Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στις φαρμακευτικές εταιρείες : εμπειρική διερεύνηση της εταιρείας TAKEDA

Thumbnail Image
Date
2013-12-18
Authors
Δεμίρης, Νικόλαος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις φαρμακευτικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εμπειρική διερεύνηση στην φαρμακευτική εταιρεία Takeda για να διαπιστώσουμε, αν η εταιρεία χρησιμοποιήσει και εφαρμόσει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, αν θα βελτιώσει την εσωτερική της οργάνωση αλλά και αν θα λειτουργήσει πιο ανταγωνιστικά στην αγορά. Η έρευνα θα γίνει με την χρήση πρωτογενών εργαλείων έρευνας. Από την στιγμή που θα γίνει έρευνα σε μεγάλο δείγμα η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή της έρευνας με ερωτηματολόγια. Βέβαια, αυτό το είδος της έρευνας δεν είναι κάτι απλό. Το πρώτο βήμα θα είναι ο σχεδιασμός ενός ερωτηματολογίου που θα έχει σχέση με τις σχετικές θεωρίες και το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα είναι των Bolton R. Και Gold J. Έτσι ο ερευνητής σχεδίασε ένα ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σε 100 άτομα της εταιρείας Takeda και συμπληρώθηκε από τα 84 και το οποίο βασίστηκε πάνω σε στοιχεία που έχουν δοθεί στην θεωρητική διερεύνηση. Στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση των δεδομένων σε SPSS και θα παρουσιαστούν τα τελικά πορίσματα όταν παραδοθεί η τελική μορφή της πτυχιακής εργασίας. Τέλος τα ερευνητικά συμπεράσματα υποδεικνύουν ότι το επάγγελμα του πωλητή βασίζεται κατά πολύ στο ηθικό και τα συναισθήματα, οπότε αν θέλει η εταιρεία να επιτύχει την ανάπτυξη των στελεχών της θα πρέπει να τους στηρίξει πρώτα ηθικά και μετά να προσπαθήσει να τους μεταδώσει γνώσεις σε σχέση με την αγορά και τους πελάτες.
Description
Keywords
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Citation