Θέματα υλοποίησης active δικτύων

Thumbnail Image
Date
2007-05-16T09:01:28Z
Authors
Ακρίδα, Κατερίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ενεργά λέμε τα δίκτυα τα οποία επεξεργάζονται και τα περιεχόμενα (και όχι μόνο την επικεφαλίδα) των πακέτων που μετάγουν. Επικεντρωνόμαστε στα ενεργά δίκτυα ενθυλάκωσης, όπου ο προς εκτέλεση κώδικας συμπεριλαμβάνεται στα μεταγώμενα πακέτα, σε αντιδιαστολή με τους προγραμματιζόμενους μεταγωγείς. Παρουσιάζεται αναλυτικά το Active Networks Encapsulation Protocol (ANEP). Παρουσιάζονται δικτυακές εφαρμογές στις οποίες τα ενεργά δίκτυα βελτιώνουν την απόδοση της εφαρμογής και ταυτόχρονα μειώνουν τις απαιτήσεις σε δικτυακούς πόρους. Ακολούθως εστιάζουμε στην \"Ενεργή Αξιόπιστη Πολλαπλή Μετάδοση\", ένα πρωτόκολλο αξιόπιστης πολλαπλής μετάδοσης το οποίο χρησιμοποιεί την ενεργή μεταγωγή για να διαχειριστεί την ανάκτηση απωλειών πακέτων εντός του δικτύου (καταστολή NACK, λανθάνουσα μνήμη για πακέτα διόρθωσης, πολλαπλή μετάδοση περιορισμένης εμβάλειας). Παρέχονται αποτελέσματα προσομοιώσεων που υποστηρίζουν την θέση ότι ακόμα και με μικρό ποσοστό ενεργών κόμβων, ένα ενεργό δίκτυο μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τις επιδόσεις της εφαρμογής και να μειώσει ταυτόχρονα την χρήση εύρους ζώνης. Κλείνοντας, κάνουμε κάποια τελικά σχόλια και εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με το υψηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ενεργών δίκτυων, και πως αυτό αντιδιαστέλλεται με τα πλεονεκτήματα των τελευταίων σε σχέση με τις επιδόσεις των εφαρμογών και την χρήση των δικτυακών πόρων.
Description
Keywords
Ενεργά δίκτυα, Αξιόπιστη πολλαπλή μετάδοση
Citation