Αρχιτεκτονική και πολιτιστική αναπαράσταση

Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Άλκις, Μαρίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της την αρχιτεκτονική και πολιτιστική αναπαράσταση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει εξεταστεί εκτενώς από πολλούς μελετητές και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ποικίλων συζητήσεων. Ουσιαστικά στα πλαίσια συγγραφής της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια βιβλιογραφικής μελέτης του τρόπου σύνδεσης της αρχιτεκτονικής και των εκφάνσεων του πολιτισμού. Αρχικά πραγματοποιείται αποσαφήνιση του όρου ''αναπαράσταση'' και των εννοιών της αρχιτεκτονικής, του πολιτισμού, της κουλτούρας και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ακολούθως προσεγγίζεται η αρχιτεκτονική αναπαράσταση σε διάφορες χρονικές περιόδους της ιστορίας μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε συνιστώσες που αφορούν τον φωτορεαλισμό και τις σύγχρονες τεχνικές ψηφιακής αναπαράστασης. Οι τεχνικές και τα μέσα αναπαράστασης προσδιορίζονται στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο επίσης μελετάται η σχέση της αρχιτεκτονικής με την φωτογραφία και αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των τελικών αποδεκτών των έργων. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται ορισμένα ιδιαίτερα και αξιόλογα παραδείγματα οικοδομημάτων (ορισμένα εκ των οποίων είναι μνημεία), τα οποία αναδύουν ποικίλες πολιτιστικές εκφάνσεις. Μέσα από κάθε οικοδόμημα εξ' αυτών αντιλαμβάνεται κανείς την τεχνογνωσία των ανθρώπων της εποχής, τις πεποιθήσεις και ιδεολογίες τους κ.α.
Description
Keywords
Αρχιτεκτονική αναπαράσταση, Πολιτιστική αναπαράσταση
Citation