Δυνατότητες ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου

Thumbnail Image
Date
2022-11-17
Authors
Λένης, Αχιλλέας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εμφάνιση των περιφερειακών ανισοτήτων στον χώρο της Ευρώπης αποτελεί ουσιαστικά μία συνεχή πρόκληση για τον σχεδιασμό της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε, αλλά παράλληλα και για ίδια τα κράτη-μέλη. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό μπορούν να παίξουν τα κράτη μέλη τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν κατάλληλους τρόπους συνεργασίας και εθνικές πολιτικές για τον περιορισμό αυτών. Οι περιφερειακές ανισότητες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση και μείωση από την αρχή της εμφάνισης της περιφερειακής πολιτικής έως και την εποχή μας με αργούς ή με ταχείς ρυθμούς. Η ανάπτυξή των περιφερειακών ανισοτήτων πραγματοποιείται ουσιαστικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εποχής, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στον ευρωπαϊκό χώρο ή στο εσωτερικό των κρατών-μελών και οι οποίες θεωρείται ότι μπορούν να διευκολύνουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των κρατών ή στην ανάπτυξη μίας περιφέρειας. Με τελικό στόχο την εξάλειψη των περιφερειακών ανισορροπιών και τη διασφάλιση του στόχου της συνοχής, η περιφερειακή πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες και τα δεδομένα κάθε κράτους μέλους. Τα κύρια ενδιαφέροντα αυτής της εργασίας είναι η κατανόηση της σημασίας των περιοχών, η μελέτη των μοναδικών ιδιοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και η ανάλυση των δυνατοτήτων της.
Description
Keywords
Περιφερειακές ανισότητες, Περιφέρεια Ηπείρου, Παραγωγικοί τομείς περιφέρειας
Citation