Σύγκριση των αποτελεσμάτων ανίχνευσης ακοής μέσω της εφαρμογής “Hearing Test” απο κινητό με τα αποτελέσματα της ανιχνευτικής αξιολόγησης ακοής σε ακουολογικό θάλαμο

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-27

Authors

Αλετράρη, Δήμητρα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εντοπιστεί κατά πόσο υπάρχει αξιοπιστία για αξιολόγηση ακοής, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της τυπικής ακουομετρίας σε σχέση με της εφαρμογής απο το κινητό, τόσο ερευνητικής όσο και κλινικής άποψης. Μεθοδολογία: Μέσω της εφαρμογής Mimi η οποία που χρησιμοποιείται σε iOS για αξιολόγηση κατώφλιου καθαρού τόνου σε δοκιμή απο το κινητό. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 41 άτομα για αξιολόγηση ακοής με το μέχρι τώρα όργανο μέτρησης “Astera” στον ακουολογικό θάλαμο και στην συνέχεια η αυτοματοποιημένη μέτρηση ακοής βασισμένη στην εφαρμογή “Mimi Ηearing Τest”, πάλι στον ακουολογικό θάλαμο, ως προς την σύγκριση για αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο μετρήσεων. Αποτελέσματα: Η μέγιστη διαφορά ως προς τους μέσους όρους των δυο μετρήσεων (AvRA & AvSR, AvLA & AvSL) που παρατηρήθηκε απο τα άτομα είναι 7 dB και για τα 2 αυτιά. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο τρόπων είναι ψηλή και συγκεκριμένα 0.88 για το δεξί αυτί και 0.86 για το αριστερό. Τέλος, οι μέσοι όροι και με τους δύο τρόπους και για τα 2 αυτιά, κατατάσσονται στον ίδιο βαθμό ελλέιμματος ακοής- μικρό έλλειμμα, άρα δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων στην κλινική ταξινόμηση της ακοής των συμμετεχόντων ως ομάδα. Συζήτηση: Το κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι κατα πόσο υπάρχει αξιοπιστία μεταξύ της εφαρμογής και του παραδοσιακού τρόπου στον εντοπισμό απώλειας ακοής. Με βάση τα αποτελέσματα, η εφαρμογή ανίχνευσε 20 απο τα 22 άτομα που έδειξε ο παραδοσιακός τρόπος ότι έχουν κάποιο έλλειμμα ακοής, σε ένα ή/και στα 2 αυτιά. Ωστόσο, ανίχνευσε λάθος ότι έχουν έλλειμμα ενώ σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο δεν είχαν, 23 άτομα, για ένα ή/και για τα 2 αυτιά. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, φαίνεται πως η εφαρμογή είναι πιο αυστηρή και ο παραδοσιακός τρόπος πιο επιεικής, αφού οι μέσοι όροι της εφαρμογής είναι ψηλότεροι. Το σημαντικό όμως εύρημα είναι το μεγάλο ποσοστό 90,90% (20/22 x100), το οποίο δείχνει πως υπάρχει μεγάλη σύγκλιση στον εντοπισμό των ατόμων με απώλεια ακοής ανάμεσα στις δύο μεθόδους αξιολόγησης. Συμπερασματικά, η εφαρμογή Hearing Test είναι αξιόπιστο εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των ατόμων με έλλειμμα ακοής.

Description

Keywords

Ακουολογικός θάλαμος, Αξιολόγηση ακοής, Κινητό, Ακουόγραμμα, Εφαρμογή

Citation