Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία για συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

Thumbnail Image
Date
2009-07-10T10:39:54Z
Authors
Δέρβου, Κλωντίνη
Τζεδάκη, Σάσα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Συνέλλη, Κατερίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το Νοέμβριο του 1998 η Kοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπογράφει την πρώτη συμφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδονται από τον οίκο Elsevier. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, όλα τα μέλη της Kοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις έντυπες συνδρομές τους σε 13 από τους μεγαλύτερους εκδότες επιστημονικών περιοδικών. Η πρόσβαση στην πληροφορία πλέον παρέχεται μόνο ηλεκτρονικά, αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των εκδοτών και της Κοινοπραξίας. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι μια συνοπτική περιγραφή της πορείας του έργου μέχρι σήμερα. Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία βρισκόμαστε σε μία χρονική στιγμή, η οποία μας επιτρέπει να αποτιμήσουμε τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και να σχεδιάσουμε ασφαλέστερα τη δράση μας για τα επόμενα χρόνια.
Description
Keywords
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Διαχείριση συλλογών, Κοινοπραξία βιβλιοθηκών
Citation