Μελέτη της δραστικότητας του πρωτεασώματος στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και διερεύνηση του μηχανισμού αντοχής στους αναστολείς του

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-29

Authors

Ζαφειροπούλου, Καλλιόπη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα ΜΔΣ είναι μια ομάδα κλωνικών αιμοποιητικών διαταραχών με αυξημένο κίνδυνο μετασχηματισμού σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. Οι αναστολείς πρωτεασώματος όπως η Βορτεζομίμπη αποτελούν στοχευμένη θεραπεία για διάφορους τύπους αιματολογικών κακοηθειών, στοχεύοντας το καθοριστικής σημασίας για τα καρκινικά κύτταρα σύστημα ουβικιτίνης-πρωτεασώματος. Η αναποτελεσματικότητα των αναστολέων πρωτεασώματος στα ΜΔΣ διερευνάται επί του παρόντος, αν και δεν είναι σαφές εάν αναπτύσσουν γρήγορα αντίσταση στο φάρμακο ή εάν η πρωτεολυτική δραστηριότητα του πρωτεασώματος είναι ιδιοσυστατικά χαμηλότερη σε αυτά τα κύτταρα, περιορίζοντας έτσι τα θεραπευτικά αποτελέσματα του φαρμάκου. Στην παρούσα διατριβή, ασθενείς με ΜΔΣ στρατολογήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τη βαθμολογία IPSS τους σε ομάδες χαμηλότερου ή υψηλότερου κινδύνου και προσδιορίστηκε η πρωτεασωματική δραστηριότητα και τα επίπεδα δραστικών μορφών οξυγόνου στα μονοπύρηνα κύτταρα αίματος και μυελού των οστών. Παράλληλα, με σκοπό να μελετηθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους πρωτεασωματικούς αναστολείς, σε μοντέλο συμπαγούς όγκου, και να συγκριθούν οι δύο καταστάσεις, δημιουργήθηκε ανθεκτική κυτταρική σειρά βασισμένη στην προστατική σειρά DU-145. Μελετήθηκαν οι σχετικές με την ανθεκτικότητα κυτταρικές λειτουργίες με έμφαση στη σηματοδότηση, τα επίπεδα δραστικών μορφών οξυγόνου και τον κυτταρικό θάνατο. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν μια στενή σύνδεση μεταξύ της πρωτεασωματικής δραστικότητας, της διαχείρισης της οξειδωτικής καταπόνησης και της επαγωγής της αυτοφαγίας ως εναλλακτικό πρωτεολυτικό μηχανισμό.

Description

Keywords

Πρωτεάσωμα, Δραστικότητα πρωτεασώματος, Αναστολείς πρωτεασώματος, Βορτεζομίμπη, Ανθεκτικότητα στη βορτεζομίμπη, Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Citation