Η φύση στον "Οιδίποδα Τύραννο" του Σοφοκλή και τον "Οιδίποδα" του Σενέκα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-09-13

Authors

Βαγενάς, Χρήστος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του ρόλου που παίζει η φύση και τα φυσικά στοιχεία στις τραγωδίες Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή και Oedipus του Σενέκα. Ύστερα από την παράθεση και συνοπτική αξιολόγηση του συνόλου των σχετικών αναφορών στα δύο κείμενα, θα επιχειρηθεί μια εις βάθος ανάλυση του τρόπου, με τον οποίο οι δύο ποιητές χρησιμοποιούν τη φύση στα έργα τους. Λαμβάνοντας ως αφετηρία την ισχυρή δραματικά αξιοποίηση των φυσικών στοιχείων στην πλοκή των δύο έργων, θα διατυπώσουμε κάποιες εικασίες και διαπιστώσεις, προσπαθώντας να κατανοήσουμε τον ρόλο της φύσης στον οιδιπόδειο τραγικό μύθο. Θα εστιάσουμε κυρίως στον τρόπο, με τον οποίο η φύση εκφράζεται μέσα από τους δύο αντιπαρατιθέμενους βασικούς χαρακτήρες των εν λόγω τραγωδιών, τον Τειρεσία και τον Οιδίποδα. Ολοκληρώνοντας, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την επιμέρους ‘στόχευση’ του κάθε συγγραφέα, όπως αυτή μας αποκαλύπτεται μέσα από το έντονα συμβολικό περιεχόμενο που αποδίδει στη φύση και τα στοιχεία της, ανιχνεύοντας κάποιες σημαντικές ποιοτικές διαφορές εξωδραματικά, ανάμεσα στις δύο κοινωνίες, που αντικατοπτρίζονται στις δύο διασκευές του οιδιπόδειου μύθου που θα αναλύσουμε.

Description

Keywords

Αρχαία Τραγωδία, Σοφοκλής, Σενέκας, Φύση, Οιδίπους

Citation