Χρήση κοινωνικών δικτύων και η επίδραση τους στη διαμόρφωση προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Κατεργάρη, Ελένη
Κουτσαύτη, Σάρρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ανάπτυξη της πτυχιακής εργασίας επί του θέματος < Χρήση και επίδραση της διαμόρφωσης προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς > έχει προκαλέσει ιδιαίτερα ερευνητικό ενδιαφέρον σήμερα. Στην παρούσα εργασία , θα πραγματοποιηθεί μια ποσοτική έρευνα με ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα λαμβάνονται ποιοτικές απαντήσεις συναφείς με το θέμα της εργασίας. Η παρούσα μελέτη έρχεται να ερευνήσει τις απόψεις, τις στάσεις και την συμπεριφορά των καταναλωτών στον ακαδημαϊκό χώρο του ΤΕΙ Πύργου -ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απέναντι στην μορφή αυτής της επίδρασης προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σήμερα θα εστιάσουμε στον ακαδημαϊκό χώρο για να βρούμε απαντήσεις. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν ευαίσθητο θέμα και επίκαιρο το οποίο μας απασχολεί περισσότερο καθώς αφορά την πιο σημαντική ομάδα της κοινωνίας, την νεαρή ηλικία. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης χρησιμοποιούνται μερικές φορές εσκεμμένα από ανθρώπους οι οποίοι σκοπό έχουν την κερδοφορία και όχι την ψυχαγωγία. Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από πολλούς επιχειρηματίες ως «ψηφιακή επανάσταση». Η χρήση του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, μεταξύ άλλων τομέων και στον εμπορικό κόσμο. Ειδικότερα, τα Μέσα από επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την προώθησή τους με άμεσο, εύκολο, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Η δομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εξής: Εισαγωγή: στην οποία αναφέρεται η περιγραφή του θέματος που μελετάται καθώς και η σημασία του. 1ο Κεφάλαιο: το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται ο ορισμός των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ιστορική αναδρομή τους και κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. Επίσης, αναλύονται τα δημοφιλέστερα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και κατηγοριοποίηση των χρηστών τους. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 2ο Κεφάλαιο: στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το social media marketing. 3ο Κεφάλαιο: στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή. 4ο Κεφάλαιο :στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο ερωτηματολογίου και το συμπέρασμα τους . Συμπεράσματα – Προτάσεις: θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την μελέτη του συγκεκριμένου θέματος. Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν μέρος του κλάδου του μάρκετινγκ και αξιοποιούνται
Description
Keywords
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Κοινωνικά πρότυπα, Καταναλωτές
Citation