Η εξέλιξη του ίντερνετ και των social media. Η περίπτωση του metaverse

Thumbnail Image
Date
2022-02
Authors
Πασσάς, Αναστάσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το διαδίκτυο, από την περίοδο της δημιουργίας του μέχρι και σήμερα, κάνει καθημερινά τεράστια βήματα εξέλιξης, που έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχής αλλαγή της μορφής του. Από ένα εργαλείο έρευνας και μελέτης μετατράπηκε στο πιο διαδεδομένο μέσω επικοινωνίας για τον άνθρωπο, κάνοντας την χρήση του από προαιρετική στα πρώτα χρόνια δημιουργίας του σε απαραίτητη για τα σημερινά δεδομένα – όσο αναφορά την δικτύωση με άλλους ανθρώπους. Παράγοντας που αποτέλεσε ένα μεγάλο ποσοστό στην εξέλιξη αυτή του διαδικτύου υπήρξαν τα social media, πλατφόρμες και εφαρμογές επικοινωνίας που έδωσαν στον χρήστη την δυνατότητα να εκφραστεί πέρα από το να επικοινωνήσει με άλλους. Τα social media επέτρεψαν επίσης στο διαδίκτυο να γίνει πιο διαδραστικό με τον χρήστη καθώς δόθηκε η δυνατότητα στον χρήστη να εκφράζει σκέψεις του, να αναρτά προσωπικές του στιγμές και να επιλεγεί εκείνος τις κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας με γνωστούς ή αγνώστους. Σήμερα, όμως, δημιουργήθηκε κάτι καινούριο που μπορεί να αλλάξει το διαδίκτυο ακόμα περισσότερο από ότι μπόρεσαν τα social media ως τώρα‧ μπορεί ακόμα και η αλλαγή αυτή να μεταφερθεί από τον ψηφιακό στον πραγματικό κόσμο των ανθρώπων: Το metaverse. Σκοπός της παρακάτω εργασίας, εκτός από την μελέτη πάνω στην εξέλιξη του διαδικτύου και των social media ως τώρα, είναι να ερευνήσουμε και για τις επιδράσεις πάνω στον άνθρωπο, όπως επίσης και για τους κινδύνους που συνεχώς αναπτύσσονται στον κυβερνοχώρο. Για αυτό τον λόγο δομήθηκε με τον εξής τρόπο: Στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε πως δημιουργήθηκε το διαδίκτυο, μερικά από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όπως και τις εφαρμογές που έχει στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά των στοιχείων που αποτέλεσαν έναυσμα για την δημιουργία των social media, μερικές από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες και ποιες είναι κάποιες από τις πιο σύνηθες χρήσεις τους. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο θα δούμε τα μειονεκτήματα του διαδικτύου και των social media και τους κινδύνους που βρίσκονται σε αυτά, ώστε να αποκτήσουμε μια εμπεριστατωμένη γνώση όσο αναφορά τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ελευθερία που μας δίνει το διαδίκτυο. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την προσεχώς εξέλιξη του διαδικτύου, το metaverse και κάποιες τεχνολογίες που το απασχολούν. Θα μιλήσουμε επίσης και για την ψηφιακή οικονομία που είναι αποτέλεσμα του metaverse, όπως και για κάποιους ήδη δημιουργημένους ψηφιακούς κόσμους σε αυτό‧ τα μειονεκτήματά του και τους κινδύνους που ίσως υπάρξουν στο παρόν και το μέλλον. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την έρευνα της εργασίας, η οποία μελετά τις επιδράσεις που έχει η εξέλιξη του διαδικτύου πάνω στον άνθρωπο. Τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα είναι 153 χρήστες του Facebook και του Instagram και αυτό διότι έτσι θα είχαμε πιο ακριβές αποτελέσματα εφόσον απασχολούμαι καθημερινούς χρήστες του διαδικτύου και των social media.
Description
Keywords
Διαδίκτυο
Citation