Αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρηστών κατά την εισαγωγή κειμένου σε κινητές συσκευές αξιοποιώντας δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης

Thumbnail Image
Date
2022-12
Authors
Σίμου, Ιουλία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ενεργό κομμάτι έρευνας αποτελεί η αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων εισαγωγής κειμένου σε σταθερές και κινητές συσκευές. Ωστόσο, κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, η αξιολόγηση των μεθόδων αυτών μέσω κατάλληλων πειραμάτων με συμμετέχοντες, κατέστη ανέφικτη. Πολλοί ερευνητές κατέφυγαν στην αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων (open data) για τη συνέχιση των ερευνών τους, γεγονός που ανέδειξε τη σημασία της ανοιχτής διάθεσης δεδομένων στο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου και Υπολογιστή. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, θα μελετηθεί η σχετική βιβλιογραφία που αφορά τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων στο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου και Υπολογιστή (open data in HCI) και θα επισημανθούν ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση ανοικτών δεδομένων. Επιπλέον, θα αναλυθεί η σχετική βιβλιογραφία για τη μελέτη των συμπεριφορών των συμμετεχόντων κατά την εισαγωγή κειμένου. Τέλος, θα αξιοποιηθεί ένα σύνολο ανοιχτών δεδομένων, για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την εισαγωγή κειμένου σε κινητές συσκευές και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Description
Keywords
Δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης, Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, Ανάλυση δεδομένων, Εισαγωγή κειμένου, Καταγραφή δεδομένων οφθαλμικών κινήσεων, Μετρικές απόδοσης, Μηχανική μάθηση
Citation