Ανάλυση με προσομοίωση διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης στόλου αεροσκαφών

Thumbnail Image
Date
2023-11-15
Authors
Τσούκας, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης του στόλου αεροσκαφών χρησιμοποιώντας τεχνικές προσομοίωσης και ανάλυσης. Ο στόχος της μελέτης είναι να παράσχει πληροφορίες για την απόδοση των στρατηγικών διαχείρισης στόλου και να εντοπίσει σημεία προς βελτίωση. Το μοντέλο προσομοίωσης υλοποιείται χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη PythonSim και βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγονται από μια Σχολή Πιλότων. Το μοντέλο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της επίδρασης διαφορετικών σεναρίων στους βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως η διαθεσιμότητα του στόλου και το κόστος συντήρησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μοντέλο προσομοίωσης μπορεί να αποτυπώσει αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα της διαδικασίας διαχείρισης στόλου και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η μελέτη συμβάλλει στην έρευνα για τη διαχείριση αεροπορικού στόλου, επιδεικνύοντας τις δυνατότητες της ανάλυσης προσομοίωσης για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη μείωση του κόστους. Τα ευρήματα της μελέτης έχουν πρακτικές επιπτώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης του στόλου τους. Συνολικά, αυτή η διατριβή παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης του στόλου αεροσκαφών και προσφέρει πληροφορίες για μελλοντική έρευνα.
Description
Keywords
Προσομοίωση, Συστήματα αναμονής, Αεροσκάφη
Citation