Σχεδιασμός και υλοποίηση web εφαρμογής για συλλογή, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων πολιτιστικού τουρισμού

Thumbnail Image
Date
2023-09-14
Authors
Ρουχωτά, Ειρήνη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην σύγχρονη κοινωνία, η δημόσια γνώμη κατέχει κεντρική θέση. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των πολιτών για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Με βάση αυτήν την αρχή και εμπνευσμένοι από την ιδέα της "σοφίας του πλήθους" (wisdom of the crowd), έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή Cultural Tourism@Peloponnese (CT-PEL). Το φαινόμενο της "σοφίας του πλήθους" αναφέρεται στη δύναμη της συλλογικής γνώσης. Όταν μεγάλες ομάδες ανθρώπων συγκεντρώνονται για να λάβουν μια απόφαση ή για να εκτιμήσουν κάτι, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβές. Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει δραστηριότητες και εμπειρίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό μιας περιοχής. Οι επισκέπτες παρακινούνται από τη θέλησή τους να μάθουν, να ανακαλύψουν και να βιώσουν τον πολιτισμό του εκάστοτε προορισμού. Ειδικότερα ο «ασημένιος πολιτιστικός τουρισμός» αναφέρεται στην προσέλκυση επισκεπτών τρίτης ηλικίας. Η «ασημένια οικονομία» βρίσκεται σε ταχεία ανάπτυξη και αφορά τον επαναπροσδιορισμό των τομέων ή των οικονομικών δραστηριοτήτων λόγω της ριζικά μεταβαλλόμενης τάσης που αφορά τη γήρανση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της Ευρώπης. Ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη περιφερειών σε διάφορα μέρη του κόσμου, επειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν πολιτιστικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Παρόλα αυτά, η δημιουργία αποτελεσματικών πολιτικών για τον πολιτιστικό τουρισμό και η χρήση ψηφιακών εργαλείων παραμένουν μία πρόκληση. Η ενασχόληση με τον πολιτιστικό τουρισμό προκύπτει λόγω της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, η οποία αποδεικνύεται και από την εγγραφή 18 μνημείων και χώρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τέσσερα από τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Για τον λόγο αυτό εστιάσαμε στην πολιτιστικά σημαντική περιοχή της Πελοποννήσου, η οποία είναι και η περιοχή που φιλοξενεί το πανεπιστήμιό μας, αλλά δεν έχει λάβει έως και σήμερα την απαραίτητη προσοχή όσον αφορά αποτελεσματικές πολιτικές πολιτιστικού τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός διευκολύνει τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας της κάθε χώρας στο εξωτερικό. Ακόμη, μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των δεσμών με χώρες με τις οποίες ενδεχομένως υπήρξαν προστριβές στο παρελθόν. Μια τέτοια προσέγγιση ενισχύει την εμπιστοσύνη, προάγει την κατανόηση μεταξύ των λαών και συμβάλλει θετικά στην επίλυση των πιθανών διαφορών τους, προωθώντας την παγκόσμια ειρήνη. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, προτείνουμε την εφαρμογή CT-PEL, η οποία αποτελεί μέσο συλλογής δεδομένων σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό της Πελοποννήσου, τα οποία στη συνέχεια οπτικοποιούνται. Για να το επιτύχουμε αυτό, αξιοποιούμε τη θεωρία της κοινωνικής επιλογής (Social Choice Theory) και την περιοχή της οπτικοποίησης πληροφορίας (Information Visualization - InfoVis). Μελετώντας τη βιβλιογραφία, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν αναπτυχθεί παρόμοιες εφαρμογές σαν τη δική μας, που είτε να εστιάζουν στον πολιτιστικό τουρισμό, είτε να αξιοποιούν τη θεωρία της κοινωνικής επιλογής και την οπτικοποίηση της πληροφορίας για τη μελέτη και την κατανόηση των τάσεων και των βιώσιμων προοπτικών του πολιτιστικού τουρισμό της περιοχής της Πελοποννήσου. Η εφαρμογή Cultural Tourism@Peloponnese (CT-PEL) έχει δημιουργηθεί με την ιδέα ότι η συλλογική γνώμη των επισκεπτών και των ντόπιων μπορεί να συμβάλλει στην προβολή και στην ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών της περιοχής. Η εφαρμογή είναι δημόσια προσβάσιμη στον ιστότοπο https://ctup1.com/index.php και στοχεύει στη συλλογή γνωμών των επισκεπτών μέσω ψηφισμάτων που βασίζονται στη θεωρία της κοινωνικής επιλογής (Social choice theory). Αυτά τα ψηφίσματα κατατάσσο-νται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: κατάταξης (ranking), αξιολόγησης (rating), έγκρισης (approval) και Ναι/Όχι (Yes/NO). Μέσω της εφαρμογής, οι επισκέπτες δεν είναι απλώς παθητικοί παρατηρητές, αλλά η γνώμη τους τους συμβάλλει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων. Οι ψηφοφορίες που διεξάγονται μέσω του Cultural Tourism@Peloponnese (CT-PEL) αναδεικνύουν την πολυφωνία των απόψεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ευκαιρία για προβληματισμό για τους συμμετέχοντες. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να εκφράσουν τη γνώμη τους για θέματα που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή της Πελοποννήσου στην Ελλάδα μέσω της ψηφοφορίας τους σε δημοσκοπήσεις που έχουν αναρτηθεί ή μέσω της συμμετοχής τους σε ερωτηματολόγια. Ο διαχειριστής της εφαρμογής είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση ψηφισμάτων και ερωτηματολογίων. Όλοι οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε μια πλούσια συλλογή οπτικοποιήσεων των αποτελεσμάτων των ψηφισμάτων και των ερωτηματολογίων, σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή σε ψηφίσματα και ερωτηματολόγια, καθώς και σε δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ψηφισμάτων παρουσιάζονται επίσης σε έναν διαδραστικό χάρτη της Πελοποννήσου με μια ποικιλία διαθέσιμων φίλτρων που επιτρέπουν στους επισκέπτες να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες υποπεριοχές και δραστηριότητες. Τα συλλεγόμενα ανώνυμα δεδομένα και οι παραγόμενες οπτικοποιήσεις τους είναι δημόσια διαθέσιμα για λήψη για περαιτέρω επεξεργασία από τους ενδιαφερόμενους μεμονωμένους επισκέπτες. H εφαρμογή είναι μια εύχρηστη πλατφόρμα που παρέχει μια ολοκληρωμένη και φιλική προς το χρήστη εμπειρία. Έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας κυρίως html, css, javascript και php καθώς και πρόσθετα πακέτα, συμπεριλαμβανομένων των chart.js και leaflet.js για σκοπούς οπτικοποίησης.
Description
Keywords
Πολιτιστικός τουρισμός, Θεωρία κοινωνικής επιλογής, Θεωρία ψηφισμάτων, Συλλογική λήψη αποφάσεων, Δημοκρατία, Οπτικοποίηση πληροφορίας
Citation