Οι επιδράσεις της ισομετρικής της έκκεντρης και της βαριάς αργής αντίστασης άσκησης σε ασθενείς με τενοντοπάθειες

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Τουρλούκη, Μαρία
Χριστοπούλου, Μαρία Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην ανασκόπηση νεότερων μελετών σχετικά με την επίδραση των ισομετρικών , έκκεντρων και βαριάς αργής αντίστασης ασκήσεων σε ασθενείς με τενοντοπάθεια. Επίσης, καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα την τριών παραπάνω κατηγοριών ασκήσεων που έχουν βρεθεί από τις υπάρχουσες έρευνες ενώ παράλληλα αναλύεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής θεραπευτικών ασκήσεων στα προγράμματα αποκατάστασης των τενοντοπαθειών. ΣΚΟΠΟΣ: Μέσα από την παρακάτω εργασία διερευνάται η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής άσκησης και πιο συγκεκριμένα της έκκεντρης άσκησης, της ισομετρικής άσκησης και της βαριάς αργής αντίστασης άσκησης ως φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι αποκατάστασης τενοντοπαθειών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Εξετάστηκε και μελετήθηκε μεγάλο εύρος αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την αναζήτηση της αρθρογραφίας βρέθηκαν 26 σχετικές μελέτες. Από τις 26 μελέτες, οι 8 αναφέρονται στην εφαρμογή έκκεντρης άσκησης, οι υπόλοιπες 8 μελέτες αναφέρονται στην εφαρμογή ισομετρικής άσκησης, οι 9 μελέτες αναφέρονται στην εφαρμογή βαριάς αργής αντίστασης άσκησης και 1 μελέτη αναφέρεται στην εφαρμογή και των τριών ειδών ασκήσεων, στο πρόγραμμα αποκατάστασης τενοντοπαθειών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ορθώς πηγάζει το συμπέρασμα ότι στις τενοντοπάθειες του άνω άκρου φαίνεται να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα ένα φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα έκκεντρων ασκήσεων ωστόσο προτείνεται περαιτέρω έρευνα καθώς ύστερα από αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις ιατρικών δεδομένων δεν βρέθηκε κάποια μελέτη σχετικά με την επίδραση της βαριάς αργής αντίστασης άσκησης σε κάποια από τις τενοντοπάθειες του άνω άκρου. Επιπρόσθετα στις τενοντοπάθειες του κάτω άκρου γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι ένα πρωτόκολλο με έκκεντρες και ένα με βαριάς αργής αντίστασης ασκήσεις έχουν παρόμοια κλινικά αποτελέσματα και υπερτερούν ενός πρωτοκόλλου με ισομετρικές ασκήσεις.
Description
Keywords
Τενοντοπάθεια, Θεραπευτικές ασκήσεις
Citation