Η χρήση της τεχνολογίας blockchain σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-20

Authors

Πλάκαλης, Γεώργιος
Πουλέας, Ιωάννης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εισαγωγή παρουσιάζει τη βασική λειτουργία της τεχνολογίας Blockchain, με έμφαση στη δημιουργία αποκεντρωμένου, ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τις συναλλαγές. Η εργασία εξετάζει την ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογίας Blockchain, ξεκινώντας από το πρώτο κρυπτονόμισμα, το Bitcoin, και εστιάζοντας στις διάφορες εφαρμογές που ακολούθησαν. Αναλύονται οι βασικές αρχές της τεχνολογίας, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, όπως η κλιμάκωση και η ασφάλεια. Εξετάζονται παραδείγματα όπως η διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων και η έκδοση ψηφιακών ομολόγων, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας, της αποκέντρωσης και της διαφάνειας που προσφέρει η τεχνολογία. Ωστόσο, η εργασία δεν παραλείπει να εξετάσει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στον χρηματοοικονομικό τομέα. Νομικά, ρυθμιστικά και τεχνικά ζητήματα αναλύονται προσεκτικά, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Στο τέλος, η εργασία προβληματίζει τις μελλοντικές προοπτικές της τεχνολογίας Blockchain στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται τάσεις όπως η ανάπτυξη ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών και οι πιθανές εξελίξεις σε επιχειρησιακά μοντέλα. Συνολικά, η εργασία αναδεικνύει την κρίσιμη συμβολή της τεχνολογίας Blockchain στη μετασχηματιστική εξέλιξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας νέες δυνατότητες και αποτελεσματικότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και διακινούνται τα οικονομικά αγαθά.

Description

Keywords

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Αλυσίδα

Citation