Η τέχνη και τα ψηφιακά μέσα στην πολιτιστική παραγωγή : η μελέτη περίπτωσης του ψηφιακού μουσείου της Ακρόπολης

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Σιδέρης, Χρήστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στο ρόλο των ψηφιακών μέσων στην πολιτιστική παραγωγή και πώς αυτά αξιοποιούνται από τα μουσεία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η μουσειακή εμπειρία και η ενίσχυσή της, καθώς και οι επικοινωνιακές στρατηγικές για την προώθησή της βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Αρχικά, αποδίδεται εννοιολογικά το μουσείο και το ψηφιακό μουσείο. Στη συνέχεια, επιχειρείται να διασαφηνιστούν οι όροι του Πολιτισμού, του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Πολιτιστικής Βιομηχανίας και των πολιτιστικών αγαθών, εννοιών απαραίτητων για την ανάλυση του θέματος. Αναλύεται ο ρόλος της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα από τα μουσεία, ώστε να ενισχυθεί η εμπειρία του κοινού. Ακολούθως, η εργασία ασχολείται με τις εφαρμογές και τη χρήση του μάρκετινγκ στους μουσειακούς οργανισμούς, που έχουν στόχο την προσέλκυση νέου κοινού, την αφοσίωση, καθώς και τη δέσμευσή του, εστιάζοντας κυρίως στα social media, τα οποία είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας των χρηστών. Εξετάζεται η ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης, ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου ιστοχώρου και αξιολογείται μέσω της ανάλυσης SWOT, όσον αφορά τη μουσειακή εμπειρία που προσφέρει, την επικοινωνιακή στρατηγική, την ψηφιακή παρουσία και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Τέλος, προτείνονται τρόποι βελτιστοποίησης της επισκεψιμότητας των μουσείων και στρατηγικές προώθησης μέσα από τις σύγχρονες, ευρέως χρησιμοποιούμενες, ψηφιακές πλατφόρμες.
Description
Keywords
Πολιτισμός, Μουσειακή εμπειρία, Μάρκετινγκ, Ψηφιακές πλατφόρμες, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Citation