Ο ορισμός της αναγνώρισης στην "Ποιητική" του Αριστοτέλη και η αποτίμηση της αναγνώρισης κατά τον φιλόσοφο στην "Ιφιγένεια την εν Ταύροις"

Thumbnail Image
Date
Authors
Πετράκη, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον ορισμό της αναγνώρισης με βάση την αριστοτελική θεωρία στην Ποιητική, ο οποίος εξετάζεται σε έξι ενότητες, και κατόπιν ακολουθεί η εξέταση και η αξιολόγηση της αναγνώρισης στην Ιφιγένεια την εν Ταύροις σε πέντε ενότητες βάσει της θεωρίας του φιλοσόφου.
Description
Keywords
Αναγνώριση, Αριστοτέλης, "Ποιητική", Τραγωδία, "Ιφιγένεια η εν Ταύροις"
Citation