Η τεχνητή νοημοσύνη ως παράγοντας καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-14

Authors

Αρβανιτάκης, Σπυρίδων

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε την επίδραση που έχει η τενητή νοημοσύνη ως παράγοντας καινοτομίας στις σύγχρονες επι- χειρήσεις. Σε αυτά τα συμπεράσματα θα καταλήξουμε χρησιμοποιώντας συστημάτικη βιβλιο- γραφική ανασκόπησηη η οποία θα είναι βασισμένη σε κείμενα τόσο από την βάση δεδομένων Scopus, όσο και από διάφορα άλλα κείμενα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Η τεχνητή νοημο- σύνη είναι από τους καθοριστικότερους παράγοντες καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις δίνοντας έτσι μεγάλη εξέλιξη σε ποικίλους και διάφορους τομείς. Σε πολλούς και διάφορους τομείς, η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που εμφανίζονται και προτείνει λύσεις που έχουν να κάνουν με καινοτόμες προσεγγίσεις. Στην υγεία, στην εκπαίδευση και στον τομέα της παραγωγής, η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσει προηγμένες λύσεις, προβλέποντας τις τάσεις της αγοράς και δίνοντας στρατηγικές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών αποτελεί τον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης ενώ και η δημιουργία των έξυπνων συστη- μάτων δίνει στους οργανισμούς μεγάλη ανάπτυξη και τους βοηθάει στην εξέλιξη τους. Από την άλλη όσον αφορά, την διοίκηση και τη λήψη των αποφάσεων η τεχνητή νοημοσύνη βασι- σμένη σε διάφορους αλγόριθμους λειτουργεί ως ένα σημαντικό εργαλείο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών. Ωστόσο, παρά τα πολλά οφέλη, η χρήση της τεχνητής νοη- μοσύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις συνοδεύεται και από προκλήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα ηθικής και απορρήτου δεδομένων. Σε κάθε τομέα των σύγχρονων επιχειρήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται στην κινητήρια δύναμη της καινοτομίας. Οι οργανισμοί που επενδύουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ενισχύουν την ανταγωνι- στικότητα τους και διαμορφώνουν έτσι και το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Κλείνοντας, η σωστή ενσωμάτωση και διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης μας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε μια νέα εποχή στην επιχειρηματική καινοτομία που θα μας επιφέρει πολλά ο- φέλη τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης όσο και στην κοινωνία που βρισκόμαστε συνολικά. Συνοψίζοντας, οι σύγχρονες επιχειρήσεις με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης έχουν μπορέσει να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες προκλήσεις και όπως θα δούμε και στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ήταν μια καινοτομία που έφερε την επανάσταση στους διάφορους οργανισμούς.

Description

Keywords

Τεχνητή νοημοσύνη, Καινοτομία, Σύγχρονες επιχειρήσεις, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Επιχειρηματική ευφυΐα

Citation