Μελέτη της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας και της χλωροφύλλης του Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου : τάσεις και διακυμάνσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Τσουβαλτζή, Σταματία Κωνσταντίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών που προέρχονται από αυτή στα παράκτια οικοσυστήματα, έχουν καταγραφεί σημαντικές αλλαγές. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να διαπιστωθούν οι τάσεις και διακυμάνσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης μας (σύμπλεγμα Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου και Ιονίου πελάγους), μέσω των δορυφορικών δεδομένων της βάσης marine Copernicus για την επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας και την επιφανειακή χλωροφύλλη. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι τάσεις αλλαγής της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας για το χρονικό διάστημα 25/08/1981 έως 11/09/2021. Η τάση αύξησης της θερμοκρασίας είναι περίπου 0.5οC ανά δεκαετία, γεγονός που επιβεβαιώνει και παλαιότερες μελέτες που έγιναν στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τάση αυτή φαίνεται ότι διατηρείται ίδια σε κάθε υποπεριοχή της περιοχής μελέτης τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Το σύμπλεγμα Κορινθιακού κόλπου, Πατραϊκού κόλπου και Ιονίου πελάγους, παρουσιάζει μεγάλες διαφορές στη γεωμορφολογία του. Φαίνεται ότι η ψυχρότερη περιοχή για τις τιμές της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας βρίσκεται στο δυτικό Κορινθιακό κόλπο. Στο εποχικό πρότυπο παρατηρείται, όπως είναι αναμενόμενο, ότι οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις γίνονται άνοιξη και φθινόπωρο, ενώ οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας παρατηρούνται τον χειμώνα και το καλοκαίρι αντίστοιχα. Δεν παρατηρούνται τάσεις αλλαγής στις τιμές της επιφανειακής χλωροφύλλης της θάλασσας για το διάστημα 01/09/1997-01/12/2020. Στην επιφανειακή χλωροφύλλη παρουσιάζεται έντονη εποχικότητα, ωστόσο ο χρονισμός φαίνεται να είναι διαφορετικός στον Πατραϊκό απ’ ότι στον Κορινθιακό κόλπο. Στο Ιόνιο καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές της επιφανειακής χλωροφύλλης (δηλώνοντας έτσι τον ολιγοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής αυτής). Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μεταξύ του δυτικού άκρου του Κορινθιακού κόλπου και του Πατραϊκού κόλπου. Ο ανατολικός Κορινθιακός κόλπος διαφοροποιείται από τον δυτικό Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο, όπως και το Ιόνιο με βάση το εποχικό του πρότυπο. Η άνθιση της επιφανειακής χλωροφύλλης της θάλασσας παρατηρείται φθινόπωρο-χειμώνα για τον Πατραϊκό κόλπο και άνοιξη για τον Κορινθιακό κόλπο. Τέλος, όσον αφορά στην επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, έγινε σύγκριση των δεδομένων της βάσης με δεδομένα αυτόματων καταγραφικών σε παράκτιο σημείο στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου, στη Χιλιαδού (περιοχή Ναυπάκτου). Το φθινόπωρο και τον χειμώνα οι τιμές συμπίπτουν, αντίθετα το καλοκαίρι υπάρχουν αποκλίσεις που μπορεί να οφείλονται σε πολύ τοπικά φαινόμενα στα ρηχά νερά. Έγινε και μία επιπλέον σύγκριση των δορυφορικών δεδομένων της βάσης (τα οποία δίνουν μέσες ημερήσιες τιμές) με δορυφορικές στιγμιαίες εικόνες οι οποίες δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Και στις δύο περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία των δεδομένων της βάσης marine Copernicus.

Description

Keywords

Επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας, Χλωροφύλλη, Κορινθιακός κόλπος, Πατραϊκός κόλπος

Citation