Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καταναλωτική συμπεριφορά

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Στεφανής, Μιχαήλ
Κοκκίνης, Ηλίας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο έχει δημιουργήσει ένα νέο χώρο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Τα άτομα μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις, τις απόψεις και τις εμπειρίες τους και μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά των ανθρώπων στις καταναλωτικές συνήθειες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί ο αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις αγορές των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποιοι παράμετροι επηρεάζουν την απόφαση αγοράς των καταναλωτών και τις καταναλωτικές συνήθειες και γιατί αυτοί οι παράμετροι επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόσφατη εμφάνιση των Media έχει αλλάξει δραστικά το τοπίο του μάρκετινγκ. Σε αντίθεση με τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις μεταξύ των καταναλωτών και των εταιρειών, επιτρέποντας μια αμφίδρομη επικοινωνία . Ένας νέος τρόπος μάρκετινγκ έχει δημιουργηθεί και είναι το Marketing των μέσων κοινωνικής δικτύωσης . Υπάρχει ένα θεωρητικό κενό όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την αγοραστική θέση τους. Τα εμπειρικά δεδομένα θα παρουσιαστούν στο ερευνητικό μέρος της εργασίας καθώς και θα ορίσουμε τις ερευνητικές ερωτήσεις και θα τις ταξινομήσουμε με βάση το είδος των πληροφοριών που θα έχουμε. Θα αναλύσουμε εμπειρικά τα ευρήματα συνδέοντας τα με το θεωρητικό πλαίσιο που θα αναπτύξουμε στο 1ο κεφάλαιο και με βάση άλλες έρευνες.
Description
Keywords
Καταναλωτική συμπεριφορά, Μάρκετινγκ, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Citation