Εναλλακτικός τουρισμός και κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Μελέτη περίπτωσης στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας

Thumbnail Image
Date
2020-06-17
Authors
Γερογιάννη, Χριστίνα
Κολάγκη, Αθήνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο τομέας του τουρισμός συνδέεται άμεσα με την Ελλάδα και όπως είναι λογικό με τον Νομό Ηλείας που διαθέτει καλό κλίμα με ήλιο και θάλασσα. Οι σύγχρονες ανάγκες έχουν καθιερώσει τον εναλλακτικό τουρισμό αναγκαίο για την ανάπτυξη του τουρισμού και των εσόδων. Ο νομός Ηλείας θεωρούμαι ότι αποτελεί αντικείμενο μελέτης, σε ότι αφορά τους περισσοτέρους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού. Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε σε αυτή την άποψη και πραγματοποιήθηκε με τη μορφή έρευνας με ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια αναφέρονται πληροφορίες με τον τουρισμό στην Ελλάδα, αναλύεται ο εναλλακτικός τουρισμός και οι τομείς του, όπως επίσης και τοποθεσίες και στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σύμφωνα με ότι αναφέρθηκε. Τέλος παρουσιάζονται πίνακες και διαγράμματα σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, και σχετικά συμπεράσματα αυτών.
Description
Keywords
Εναλλακτικός τουρισμός, Ηλεία
Citation