Αυτοαντίληψη και ετεροαντίληψη των επιδόσεων των λαϊκών και Ρομά μαθητών. Μία ερευνητική προσέγγιση σε πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπαδοπούλου, Κατερίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Έχει διαπιστωθεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνει το ενδιαφέρον του με ιδιαίτερη μονομέρεια στη σχολική επίδοση των παιδιών, παραβλέποντας τη σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας, καθώς και την ισχυρή αλληλεπίδραση σχολικής επίδοσης και ψυχικής υγείας. Μία από τις σημαντικότερες πηγές ανομοιογένειας των μαθητών στα σχολεία αποτελεί η διαφορετική πολιτισμική καταγωγή τους. Η αύξηση του αριθμού των παιδιών από πολιτισμικές μειονότητες έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό σχολείο και τη γένεση νέων εκπαιδευτικών αναγκών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανίχνευση του βαθμού της αυτοαντίληψης και ετεροαντίληψης των σχολικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τους Ρομά μαθητές, που αποτελούν μέλη της πολυπληθέστερης μειονότητας του ελλαδικού χώρου.
Description
Keywords
Ετεροαντίληψη, Σχολική επίδοση, Ρομά μαθητές, Λαϊκοί μαθητές, Αυτοαντίληψη
Citation