Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25470
 • ItemOpen Access
  Ενδυνάμωση του εμπορικού σήματος μέσω της διοίκησης ολικής ποιότητας
  (2024-03-28) Ντοκάϊ, Άννα; Νικολόπουλος, Γρηγόριος; Τρεμπίτσκα, Αλέξανδρος; Ntokai, Anna; Nikolopoulos, Grigoris; Trebitska, Alexandros
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση που έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης και ποιότητας μιας επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει τη συστηματική διαχείριση και αναβάθμιση όλων των διαδικασιών, δραστηριοτήτων και πόρων που απαρτίζουν τον οργανισμό. Οι βασικές αρχές της ΔΟΠ περιλαμβάνουν τη συμμετοχή όλων των μελών της οργάνωσης στη βελτίωση της ποιότητας, τη διαρκή εκπαίδευση και εκπαίδευση του προσωπικού, τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών, και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για λήψη αποφάσεων βασισμένων σε γεγονότα. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας συνδέεται με το πρότυπο ISO, ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή της ΔΟΠ και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO συμβάλλουν στη δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Το εμπορικό σήμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής αναγνώρισης και διακριτικότητας. Πρόκειται για ένα γραφικό, σύμβολο, λέξη ή συνδυασμό αυτών που αναπαριστά την ταυτότητα μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Το εμπορικό σήμα είναι συχνά σχετικό με την εταιρική ταυτότητα και την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Ο σκοπός του εμπορικού σήματος είναι να δημιουργήσει αναγνώριση και εμπιστοσύνη στο κοινό. Ένα ισχυρό εμπορικό σήμα μπορεί να διαφοροποιήσει μια επιχείρηση από τους ανταγωνιστές, να ενισχύσει την αντίληψη πελατών για την ποιότητα και την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών, και να συμβάλει στην επιτυχημένη εμπορική πορεία μιας εταιρείας. Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO (όπως το ISO 9001) αποτελούν πολύτιμο εργαλείο. Τα εν λόγω πρότυπα θέτουν προδιαγραφές για τις διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχείρηση πληροί υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Στο επιχειρηματικό πλαίσιο, η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας βάσει προτύπων ISO, όπως το ISO 9001, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν ακριβείς προδιαγραφές για τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Η εφαρμογή της καινοτομίας blockchain στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών ανοίγει καινούριες προοπτικές για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες. Το blockchain 6 αντιπροσωπεύει ένα ανθεκτικό, ασφαλές και διαφανές σύστημα καταγραφής δεδομένων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι αποδοτικοί εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και επιτυχία μιας επιχείρησης. Η αποτελεσματική τους συνεισφορά φέρνει πολυάριθμα οφέλη σε διάφορα επίπεδα. Φοιτητές: Ντοκάϊ Άννα, Α.Μ: 14284 Νικολόπουλος Γρηγόρης, Α.Μ: 14358 Τρεμπίτσκα Αλέξανδρος, Α.Μ: 14265 Επιβλέπων Καθηγητής: Θανάσας Γεώργιος Επιτροπή Επίβλεψης Πτυχιακής Εργασίας: Θανάσας Γεώργιος Λεωνίδας Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος
 • ItemOpen Access
  Αποτύπωση γνώσεων και αντιλήψεων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην πρόληψή του
  (2024-05-23) Διβητάρης, Αθανάσιος; Divitaris, Athanasios
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί μια συχνή περίπτωση σεξουαλικώς μεταδιδόμενης νόσου, η οποία αφορά τόσο τους άνδρες, όσο και τις γυναίκες σε όλον τον κόσμο. Εκτός από την ύπαρξη του ίδιου του ιού και τις επιπτώσεις του, είναι δυνατόν τα άτομα που προσβάλλονται να εμφανίσουν επιπλέον λοιμώξεις ή καρκίνο, κυρίως, του τραχήλου της μήτρας. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων τους σχετικά με τον ιό HPV και τη συμβολή του Πανεπιστημίου στη μείωση της εξάπλωσής του, στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος, ενώ για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους συμμετέχοντες, αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS Statistics 25) και ακολούθησε συσχέτιση των δεδομένων με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία. Το δείγμα ήταν τυχαίο και το αποτελούσαν 185 φοιτητές που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-20 ετών. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, ενώ αρχικά φαίνεται να γνωρίζει ότι ο ιός HPV συγκαταλέγεται στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι δε γνωρίζει σημαντικές πληροφορίες γι’ αυτόν. Για παράδειγμα, οι ερωτηθέντες γνωρίζουν τον βασικό τρόπο μετάδοσης του ιού HPV – δηλαδή ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής, αλλά από τις απαντήσεις που δίνουν στη συνέχεια, φαίνεται ότι η γνώση τους είναι απλώς επιφανειακή. Καταληκτικά, το Πανεπιστήμιο, ως φορέας γνώσης, έχει έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο, καθώς μπορεί να σταθεί ενάντια στους κινδύνους που ελλοχεύουν από την άγνοια ή την παραπληροφόρηση των νέων για τον HPV, προετοιμάζοντάς τους για μια υγιή και παραγωγική ζωή.
 • ItemOpen Access
  Οι οικονομικές υφέσεις της περιόδου 1975-2000 : αίτια και συνέπειες
  (2024-04-25) Τελάκης, Ιωάννης; Καλλιτσουνάκης, Παρασκευάς; Μοσχοβάκος, Περικλής; Telakis, Ioannis; Kallitsounakis, Paraskevas; Mosxovakos, Periklis
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Οι οικονομικές υφέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής επιστήμης, καθώς αποτελούν ένα γεγονός που ιστορικά έχει αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις. Τα αίτια και οι συνέπειες των οικονομικών υφέσεων παρουσιάζουν κάποια κοινά, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται, μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές, οι οποίες είναι το κλειδί για την αντιμετώπισή τους. Η αντιμετώπισή τους άλλωστε έχει να κάνει με το μετριασμό των επιπτώσεων τους και όχι με την οριστική τους εξάλειψη, η οποία είναι ουσιαστικά αδύνατη. Η εξέταση τεσσάρων περιπτώσεων οικονομικών υφέσεων διαφορετικών δεκαετιών και συγκεκριμένα της πετρελαϊκής κρίσης, της οικονομικής κρίσης της Λατινικής Αμερικής, της υποτίμησης της Στερλίνας και της «φούσκας» του dotcom, συμβάλει ώστε να παρατηρηθεί σε πρακτικό επίπεδο το τι προκαλεί μια οικονομική ύφεση και το πως μπορεί ανά περίπτωση να αντιμετωπιστεί. Προκύπτουν άλλωστε συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι λύσεις για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των οικονομικών υφέσεων επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε μακροοικονομικό επίπεδο με την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών, ενώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών υπάρχει η εφαρμογή νομισματικών πολιτικών.
 • ItemOpen Access
  Διαχείριση εικόνας τόπου : η περίπτωση του Δήμου Καλαμάτας
  (2024-04-10) Γυπατίδη, Αγγελική; Κουτσαϊμάνη, Ανθούλα; Gipatidi, Aggeliki; Koutsaimani, Anthoula
  Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την πόλη της Καλαμάτας. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Καλαμάτα απορρέει από την ιστορία της, την επανάσταση του 1821, την ομορφιά της, λόγω της γεωμορφολογικής της θέσης, την έντονη πολιτιστική της δραστηριότητα, όπως είναι για παράδειγμα το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Επίσης είναι μια πόλη που παρουσιάζει αξιόλογη εμπορική και οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια. Αξιοσημείωτο επίσης, είναι ότι, η Καλαμάτα είναι μια πόλη με πολύ καλό πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται. Η θελκτική μορφή της Καλαμάτας την καθιστά πόλο έλξης επισκεπτών, αυξάνοντας έτσι την οικονομική της δύναμη. Τόσο η διατήρηση του ιστορικού περιβάλλοντος, όσο και η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συνδράμουν στην ανάπτυξη της.
 • ItemOpen Access
  Διοικητικές διαδικασίες και χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα : μελέτη περίπτωσης και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
  (2024-05-17) Τζαχρήστα, Χριστίνα; Tzaxrista, Xristina
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας σημαντικό έργο για δεκαετίες σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Η εν λόγω έρευνας είχε σκοπό να αξιολογήσει το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών μετρώντας το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων του νοσοκομείου που χρησιμοποιούν το αντίστοιχο σύστημα. Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Η χρήση ερωτηματολογίου συνέβαλε στη συλλογή των δεδομένων δημιουργώντας μεταβλητές βασιζόμενες στις μεθόδους αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων των Del & Mc και TAM. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τους ελέγχους των Mann Whitney, Kruskal Wallis, Pearson και Μultiple Regression σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν μικρό βαθμό ικανοποίησης σε όλες τις συνιστώσες που συντελούν στην αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου. Το μορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι αποτελεί παράγοντας διαφοροποίησης για την ποιότητα της υπηρεσίας, της πληροφορίας και του συστήματος. Το ίδιο διαπιστώθηκε και για τα έτη προϋπηρεσίας καθώς διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις μεταβλητές του πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, οι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν στην συνολική ικανοποίηση του συστήματος του νοσοκομείου είναι η ποιότητα της πληροφορίας και η αντιληπτή χρησιμότητα.
 • ItemOpen Access
  Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ σε τουριστικές επιχειρήσεις
  (2024-05-20) Παπαδάκη, Αθανασία; Papadaki, Athanasia
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η εργασία αναλύει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο, με έμφαση στην επίδραση τους στην επιχειρηματική επιτυχία και ανταγωνιστικότητα. Τονίζεται η σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ και πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει την προβολή και προσέλκυση πελατών μέσω της στοχευμένης διαφήμισης και επικοινωνίας. Η αξιοποίηση του διαδικτύου, των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων αναδεικνύεται ως κεντρικό στοιχείο. Τα ψηφιακά εργαλεία που αναλύονται περιλαμβάνουν τις μηχανές αναζήτησης, το μάρκετινγκ περιεχομένου, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και το email μάρκετινγκ, τα οποία βοηθούν στην προσέλκυση νέων πελατών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Σημαντική έμφαση δίνεται στη μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών καμπανιών, καθώς οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κατανοούν πώς τα δεδομένα και οι αναλύσεις τους μπορούν να τους βοηθήσουν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για βέλτιστα αποτελέσματα. Η έρευνα που υλοποιήθηκε έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων όπως amea, campaigns και newsletter. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συνεργασία διαφορετικών ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να ενισχύσει τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική και να αυξήσει την αποδοτικότητα των μάρκετινγκ καμπανιών. Η εργασία αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Συνολικά, η εργασία επιχειρεί να δείξει πώς η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να ενισχύσουν το brand awareness και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τους ταξιδιώτες, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την επιτυχία τους στον εντυπωσιακό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του τουρισμού.
 • ItemOpen Access
  Τα βιομηχανικά κτήρια της Πάτρας του 19ου και 20ού αιώνα
  (2024-02-08) Μπλίκα, Σοφία; Blika, Sofia
  Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΔΕ)
  Η προστασία και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς έχει απασχολήσει τη διεθνή και εγχώρια κοινότητα. Στην Ελλάδα η πολιτιστική κληρονομιά γενικά προστατεύεται θεσμικά από το νόμο 3028/2002 και από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνής οργανισμούς και φορείς, όπως της UNESCO. Οι πρώτες απόπειρες για τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, άρχισαν τη δεκαετία του ΄80 από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες κλπ, πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και φορείς όπως το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Εκπονήθηκαν σημαντικά προγράμματα που είχαν ως αποτέλεσμα ίδρυση τεχνολογικών μουσείων όπως το Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί και το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Οι παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Πάτρα αποτέλεσαν σημαντικά βιομηχανικά κέντρα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Στην Πάτρα το διάστημα της εκβιομηχάνισης ανέπτυξαν τις δραστηριότητές τους πολλές και σημαντικές βιομηχανίες αρχής γενομένης από τα σταφιδεργοστάσια, τις ζυθοποιίες και τους αλευρόμυλους του 19ου αιώνα έως τις εμβληματικές κλωστοϋφαντουργίες του 20ου αιώνα όπως η Πειραϊκή-Πατραϊκή και ο Μαραγκόπουλος, τις οινοπνευματοποιίες - σαπωνοποιίες όπως η ΒΕΣΟ. Η βιομηχανική δραστηριότητα αφού γνώρισε μια περίοδο άνθησης και άφησε το αποτύπωμά της σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της πόλης υπέκυψε στις διεθνής και εγχώριες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Από τη δεκαετία του ‘80 η πόλη πέρασε στη φάση της αποβιομηχάνισης. Η παρούσα κατάσταση της βιομηχανικής κληρονομιάς αποτυπώνεται στην προκαταρκτική καταγραφή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Συνοπτικά, από τις βιομηχανίες του 19ου και του 20ου αιώνα που δραστηριοποιήθηκαν στην Πάτρα καταμετρήθηκαν δεκαεννέα βιομηχανίες με σχεδόν τις μισές να είναι εγκαταλελειμμένες ενώ πολλές άλλες έχουν χρήσεις που τις αποξενώνουν από το ιστορικό τους παρελθόν. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να συνταχθεί μια μελέτη διάσωσης και επανένταξης των βιομηχανιών αυτών στη ζωή της πόλης. Μετά από τη μελέτη των διεθνών αλλά και των εγχώριων πρακτικών σε ανάλογα ζητήματα προτείνεται η δημιουργία ενός ανοικτού βιομηχανικού μουσείου στα πρότυπα του Ironbrige Gorge Museum.
Show more...