Επιβεβαίωση πιστοποιητικών με χρήση τεχνολογίας Blockchain

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-27

Authors

Λαϊνάς, Στράτος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος πιστοποίησης που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain, προσαρμοσμένου στο ακαδημαϊκό περιβάλλον ως παράδειγμα επίδειξης. Η παραδοσιακή διαδικασία έκδοσης και επικύρωσης ακαδημαϊκών πιστοποιητικών πλήττεται από σημαντικά μειονεκτήματα, όπως αναλύεται στην παρούσα ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ασφάλειας και αξιοπιστίας, της αναποτελεσματικότητας και της περιορισμένης προσβασιμότητας. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, το παρόν έργο προτείνει σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης που αξιοποιεί την τεχνολογία blockchain. Μέσω μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης των συστημάτων πιστοποίησης και μιας διερεύνησης των θεωρητικών και τεχνολογικών θεμελίων του blockchain, η παρούσα διατριβή θέτει τις βάσεις για μια νέα προσέγγιση της πιστοποίησης. Η υλοποίηση αλλά και η πρακτική εφαρμογή του συστήματος περιγράφεται λεπτομερώς, καλύπτοντας τη δημιουργία και τη διαχείριση έξυπνων συμβάσεων για αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain, την αξιοποίηση του διαπλανητικού συστήματος αρχείων (IPFS) και την ανάπτυξη μιας φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής. Συζητούνται επίσης οι μελλοντικές βελτιώσεις και επεκτάσεις του συστήματος, όπως η ενίσχυση των χαρακτηριστικών ασφαλείας, η επέκταση της συμβατότητας με πολλαπλές σχολές και πανεπιστήμια και η ενσωμάτωση με συστήματα ηλεκτρονικών γραμματείας των φοιτητών. Συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εφαρμογές, η παρούσα εργασία συμβάλλει στη συνεχή συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain να φέρει επανάσταση στον χώρο της τεχνολογίας και συγκεκριμένα στη διαδικασία επικύρωσης πιστοποιητικών.

Description

Keywords

Τεχνολογία blockchain, Επικύρωση πιστοποιητικών, Ψηφιακά πιστοποιητικά

Citation