Ανάλυση και σχεδίαση εφαρμογής διαχείρισης αθλητικών στατιστικών δεδομένων

Thumbnail Image
Date
2022-10-11
Authors
Κυβέλος, Ιάκωβος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Την τελευταία εικοσαετία, ο χώρος του αθλητισμού έχει γνωρίσει μία τεράστια άνθιση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και η αύξηση της δημοφιλίας του αθλητισμού στον καθη μερινό κόσμο επέφερε μία έκρηξη στην εμπορικότητα των αθλημάτων, με πρωταγωνιστές το ποδόσφαιρο και την καλαθοσφαίριση. Η αύξηση της εμπορικότητας οδήγησε στην αύξηση των απαιτήσεων επηρεάζοντας αισθητά το μέγεθος της πληροφορίας και των δεδομένων που αφορούν το χώρο. Η αυξημένη απήχηση προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για έγκυρη πληροφορία με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι πάροχοι να μην είναι σε θέση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην μελέτη των διαφορετικών πηγών και τύπων δεδομένων που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες. Αφενός δεδομένα που αφορούν το ευρύ κοινό (σκορ αγώνων, κλπ) αφετέρου βιομετρικά δεδομένα αθλητών που σχετίζονται με την επίδοσή τους και αφορούν τους προπονητές, φυσιοθεραπευτές, κλπ. Στο πλαίσιο της διπλωματικής έγινε αφενός η ανάπτυξη μίας εφαρμογής (Athlead) με στόχο την ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση πάνω στα αθλητικά δρώμενα, σχεδιασμένη με βάσει τις αρ χές που διέπουν το ανθρωποκεντρικό σχεδιαστικό μοντέλο, αφετέρου έγινε επισκόπηση των αισθητήρων και συσκευών που καταγράφουν βιομετρικά δεδομένα και προτείνεται ένα μοντέλο συνύπαρξης αθλητικών και βιομετρικών δεδομένων. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή Ath lead, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ευχρηστίας της με δύο μεθόδους αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και απέδειξαν ότι υποστηρίζει ικανοποιητικά τις λειτουργίες που παρέχει, αφήνοντας παράλληλα μεγάλα περιθώρια για μελλοντική βελτίωση και αναβάθμιση.
Description
Keywords
Αθλητικά στατιστικά, Βιομετρικοί αισθητήρες, Μεγάλα δεδομένα, Ανθρωποκεντρικό μοντέλο
Citation