Ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και ελληνικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-03

Authors

Μακρυγιάννης, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Ελληνικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια και Ελληνικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια» αποτελεί την τελική υποχρέωση του συγγραφέα για την εκπλήρωση των σπουδών στο ΠΜΣ-Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη την σημασία και την χρήση των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά. Η εργασία κινείται με γνώμονα την δημοσίευση των Tsagkanos, et al. του 2022 με τίτλο «Asymmetric economic effects via the dependence structure of green bonds and financial stress index» και προσπαθεί να μελετήσει το πεδίο των ομολόγων. Το πρακτικό μέρος της εργασίας ασχολείται με την περιγραφή δεδομένων και ειδικότερα επιλέγει 5 ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια με ίσο βάρος και 5 ελληνικά μετοχικά κεφάλαια ώστε να δημιουργήσει ένα δείκτη στη βάση των 5 τελευταίων ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως και οι δύο δείκτες παρουσιάζουν ομοιότητες, όπως οι ίδιες τιμές κλεισίματος και ο υποδειγματικός αριθμός για την υψηλότερη τιμή. Ωστόσο, διαφέρουν στις τιμές κίνησης, που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με την απόδοσή τους. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες και δεδομένα για μια ολοκληρωμένη ανάλυση, αλλά αυτή αποτελεί μια συνοπτική σύγκριση βασιζόμενη στα διαθέσιμα δεδομένα.

Description

Keywords

Ομολογιακά κεφάλαια, Αμοιβαία κεφάλαια, Μετοχικά κεφάλαια, Επενδύσεις

Citation