Ο ρόλος του νοσηλευτή στην [sic] φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Ντόι, Ροξιάνα
Τασκίν, Ζουμπεϊντέ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή : Η γήρανση του πληθυσμού απαιτεί αλλαγές στα συστήματα υγείας, τα οποία θα πρέπει να εστιάσουν σε μία ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική φροντίδα στην κοινότητα ώστε να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες υγείας των ηλικιωμένων. Ιδιαίτερα σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος και η συμβολή του νοσηλευτή ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Σκοπός : Να προσεγγίσει το ρόλο του κοινοτικού νοσηλευτή στη φροντίδα των ηλικιωμένων στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και της προαγωγής της υγείας. Επίσης, να εξετάσει το ζήτημα της γήρανσης και τα επακόλουθα προβλήματα καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης της φροντίδας των ηλικιωμένων στην κοινότητα και στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας, αναλύοντας το ρόλο του κοινοτικού νοσηλευτή και την ιδιαίτερη συμβολή του στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Υλικό-Μέθοδος: Για την συγγραφή της εργασίας λήφθηκαν υπόψιν δημοσιευμένα άρθρα στην ελληνική και κυρίως στην διεθνή βιβλιογραφία ,η αναζήτηση έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Google Scholar, BMJ). Επίσης, επιλέχθηκε υλικό από τις επίσημες ιστοσελίδες εθνικών και διεθνών οργανισμών και φορέων. Στην αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν με διάφορους συνδυασμούς λέξεις και φράσεις κλειδιά, σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας . Συμπεράσματα : Τα συστήματα υγείας πρέπει να εστιάσουν στη παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ηλικιωμένους. Η ενσωμάτωση της ΚN στη ΠΦΥ με την παράλληλη υποστήριξη των υπηρεσιών της, θα ενισχύσει τη δυνατότητα του συστήματος για την κάλυψη των αναγκών, για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων.
Description
Keywords
Γήρανση, Υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, Ηλικιωμένοι
Citation