Ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-10

Authors

Κυριακόπουλος, Άγγελος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η ραγδαία εξέλιξη της οικοκλιματικής κρίσης έχει δημιουργήσει μείζον ενεργειακό ζήτημα, το οποίο επιδεινώνεται συνεχώς και περισσότερο. Η ενεργειακή κρίση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο από τις πολεμικές, τις πολιτικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές κρίσεις της σύγχρονης εποχής εξαιτίας κομβικών σημείων της ιστορίας, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη. Η επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης κάνει ακόμα πιο αναγκαίο τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας και την καταπολέμηση ή ακόμα και την εξάλειψη της «Ενεργειακής Φτώχειας», η οποία κάνει ιδιαίτερα επιτακτική τη δημιουργία σχετικών δράσεων. Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Εν.Κοιν.) και η χρήση των ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργεια μπορούν να αποτελέσουν τα εργαλεία εκείνα, που θα οδηγήσουν στον εκδημοκρατισμό της ενέργειας, αλλά και της διαχείρισής της. Η σύσταση και η διοίκηση των Εν.Kοιν. γίνεται από πολίτες, οι οποίοι έχουν ισάξια δικαιώματα ανεξαρτήτως μεριδίου, γεγονός, που εξασφαλίζει την ισονομία της κοινότητας. Σκοπός των Εν.Κοιν. είναι η ωφέλεια των μελών, χωρίς αυτό να κάνει αυτοσκοπό τους το κέρδος, αλλά την πρόσβαση στην ενέργεια και τη διαχείρισή της ως κοινωνικό αγαθό με στόχο την εξάλειψή ή έστω τη μείωση της «Ενεργειακής Φτώχειας. Η παρούσα εργασία απευθύνθηκε στα μέλη των Εν.Κοιν. προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας τους, τα κίνητρα, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων.

Description

Keywords

Οικοκλιματική κρίση, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ενεργειακές κοινότητες, Ενεργειακή φτώχεια, Εκδημοκρατισμός της ενέργειας

Citation