Ανάλυση και σχεδίαση υποστήριξης επιχειρήσεων μελισσοκομίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Ζολώτας, Θεοχάρης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας μίας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία στοχεύει στην υποστήριξη μελισσοκομικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την έρευνα, την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Αρχικά, παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε τόσο με συζήτηση, παρατήρηση και ερωτηματολόγιο σε μελισσοκόμους και μετά συγκρίνονται αντίστοιχες εφαρμογές και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο λογισμικό που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής και τέλος περιγράφονται οι κύριες μέθοδοι αξιολόγησης πριν γίνει χρήση μίας εξ αυτών. Παράλληλα αναλύεται σε μεγάλο βαθμό ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την εφαρμογή όσο και για τον εξυπηρετητή του συστήματος και παρουσιάζονται όλες οι βιβλιοθήκες που χρειάστηκαν.

Description

Keywords

Διαδικτυακές εφαρμογές, Μελισσοκομία

Citation