Ο λόγος των εκπαιδευτικών στα μέσα μαζικής δικτύωσης : η περίπτωση των αντιδράσεων σε υπηρεσιακές αλλαγές μέσω facebook

dc.contributor.advisorΚονδύλη, Μαριάννα
dc.contributor.authorΚουφού, Σοφία
dc.contributor.committeeΠολίτης, Δημήτρης
dc.contributor.committeeΣωτηρόπουλος, Λεωνίδας
dc.contributor.otherKoufou, Sofia
dc.date.accessioned2018-10-11T09:00:36Z
dc.date.available2018-10-11T09:00:36Z
dc.date.copyright2018-06-22
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαel
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι η Κριτική Ανάλυση Λόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάλυση γίνεται σε αναρτήσεις τους στη σελίδα ενός αιρετού εκπροσώπου της Δ.Ο.Ε., με αφορμή την αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορούσε αποσπάσεις και τοποθετήσεις, το Σεπτέμβρη του 2013. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών, που αφορούν τις αντικρουόμενες ομάδες που προκύπτουν και τη νομιμοποίηση των αιτημάτων ανάλογα με τα συμφέροντα της κάθε ομάδας. Η ανάλυση βασίζεται στο τριμερές μοντέλο του Norman Fairclough, που προτείνει την ερμηνεία του κειμένου σε τρία επίπεδα: α) γλωσσικό επίπεδο (μικρο-επίπεδο) β) επίπεδο πλαισίου (μέσο-επίπεδο) γ) επίπεδο ιδεολογίας (μάκρο-επίπεδο). Το γλωσσικό επίπεδο εξετάζεται με βάση τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του M.A.K. Halliday, εστιάζοντας στις διαδικασίες και στους μετέχοντες (σύστημα μεταβιβαστικότητας). Η εξέταση των δυο επόμενων επιπέδων χρησιμοποιεί βασικά κοινά σημεία των κυριότερων εκπροσώπων της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου: Teun Van Dijk, Ruth Wodak, Norman Fairclough και Theo Van Leeuwen. Κατά την ανάλυση των τριών επιπέδων προκύπτουν υπόρρητες διαβαθμίσεις και ανισότητες σε εργασιακά δικαιώματα εντός του κλάδου των εκπαιδευτικών, οι οποίες αιτιολογούν την προσπάθεια νομιμοποίησης των αιτημάτων καθεμιάς από τις αντικρουόμενες ομάδες που προκύπτουν. Τέλος, επειδή τα αποτελέσματα φανερώνουν μια τάση των εκπαιδευτικών προς συγκεκριμένα ιδεολογικά μοτίβα, προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση και συγκριτική ανάλυση του θέματος.el
dc.description.translatedabstractThe purpose of this thesis is the Critical Discourse Analysis of Primary Education teachers. The analysis is made of a number of Facebook posts on the page of an elected representative of the HellenicTeacher Federation, in view of the changes taking place in the educational policy of the Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs, concerning secondments and teaching placements in September 2013. More specifically, the research focuses on teachers' representations, which concern the resulting conflicting groups and the legitimation of requests according to each group’s interests. The analysis is based on Norman Fairclough's tripartite model, which proposes the interpretation of the text into three levels: a) Linguistic level (micro-level) b) Context level (middle-level) c) Ideological level (macro level). The linguistic level is examined based on the Systemic Functional Grammar of M.A.K. Halliday, focusing on processes and participants (transitivity system). The research of the following two levels uses key common points of the main representatives of Critical Language Analysis: Teun Van Dijk, Ruth Wodak, Norman Fairclough and Theo Van Leeuwen. When analyzing the three levels, it is concluded that there are submissive gradations and inequalities in labor rights within the teacher sector, which justify the effort to legitimize the demands of each of the conflicting groups that arise. In conclusion, the results prove that teachers show a tendency towards specific ideological patterns, thus further investigation and comparative analysis of the subject matter is proposed.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/11687
dc.language.isogrel
dc.rights0el
dc.subjectΚριτική ανάλυση λόγουel
dc.subjectΣυστημική λειτουργική γλωσσολογίαel
dc.subject.alternativeCritical discourse analysisel
dc.subject.alternativeSystemic functional grammarel
dc.subject.ddc401.41el
dc.titleΟ λόγος των εκπαιδευτικών στα μέσα μαζικής δικτύωσης : η περίπτωση των αντιδράσεων σε υπηρεσιακές αλλαγές μέσω facebookel
dc.typeThesisel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Διπλωματική Σοφίας Κουφού_Ο λόγος των εκπαιδευτικών στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης.pdf
Size:
2.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.05 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: