Μια σύνοψη για την επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων και την εκτίμηση κόστους

Thumbnail Image
Date
2014-03-17
Authors
Δρούζας, Παναγιώτης
Κωστόπουλος, Γεώργιος
Πιντέλας, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ανάπτυξη λογισμικού τείνει όλο και περισσότερο να βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων λογισμικού. Στην παρούσα τεχνική αναφορά θα συγκεντρώσουμε τους πιο αποδεκτούς από τους μέχρι τώρα ορισμούς για το Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) και μέσω αυτών θα διερευνήσουμε την διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού με επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ. Κατόπιν θα διερευνήσουμε τις διαδικασίες κοστολόγησης λογισμικού και κατόπιν την δυνατότητα εκτίμησης του κόστους της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού με επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ. Μέσα στο προηγούμενο πλαίσιο θα διερευνήσουμε τα ευρέως αποδεκτά μοντέλα εκτίμησης κόστους λογισμικού της «οικογένειας» COCOMO, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί.
Description
Keywords
Μαθησιακά αντικείμενα, Εκτίμηση κόστους
Citation