4. Αποδελτίωση περιοδικού τύπου | Press clippings

Permanent URI for this community

Η συλλογή της αποδελτίωσης του περιοδικού τύπου έχει στόχο τη συστηματική συλλογή και αποθήκευση καταχωρήσεων στα μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας, που αφορούν είτε τις εξελίξεις του Πανεπιστημίου Πατρών, είτε τις εξελίξεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι δύο αντίστοιχες υποσυλλογές βρίσκονται υπό την επιμέλεια της Γραμματείας της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία συνδυάζει πρακτικές πρωτογενούς αποδελτίωσης και υπηρεσίες αποδελτίωσης του τύπου.

Η πρόσβαση στις εγγραφές των δύο υποσυλλογών γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο από τις υπηρεσίες καταλόγου του Πανεπιστημίου σε όλους τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @upatras ή @upnet.

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 2 of 2