Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης της δομής και του περιεχομένου ιστότοπων για κινητές συσκευές

Thumbnail Image
Date
2008-02-12T08:14:42Z
Authors
Στεφανής, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό δεν περιορίζεται μόνο στους επιτραπέζιους υπολογιστές αλλά πλέον περιλαμβάνει τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs και γενικότερα κάθε είδους κινητή συσκευή. Μάλιστα, στις αναπτυσσόμενες χώρες ο αριθμός των χρηστών που πλοηγούνται στον παγκόσμιο ιστό από κινητές συσκευές είναι μεγαλύτερος από αυτόν των χρηστών που πλοηγούνται μέσω επιτραπέζιων υπολογιστών. Επίσης, η ανάπτυξη περιεχομένου για τον παγκόσμιο ιστό έχει γίνει ευκολότερη λόγω της ύπαρξης αρκετών εργαλείων, που υπόσχονται τη γρήγορη και εύκολη παραγωγή του, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από το χρήστη. Το ερώτημα είναι ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι ιστότοποι και το περιεχόμενό τους ώστε να προσφέρεται η βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες κινητών συσκευών. Το World Wide Web Consortium (W3C) έχει συντάξει τις πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη σωστή παρουσίαση του περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού σε κινητές συσκευές (Mobile Web Best Practices). Η συμμόρφωση με τις πρακτικές αυτές είναι απαραίτητη κυρίως λόγω των περιορισμών των κινητών συσκευών. Οι κυριότεροι περιορισμοί είναι το μικρό μέγεθος οθόνης, ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων στη συσκευή από το χρήστη, η διαθέσιμη μνήμη, η μικρή υπολογιστική ισχύ, η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και η αυτονομία των συσκευών σε ενέργεια. Οι παραπάνω πρακτικές έχουν αντιστοιχηθεί, από το ίδιο το W3C, σε μία σειρά από ελέγχους που μπορούν να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί να προσφέρει μία αποδεκτή εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες κινητών συσκευών. Ένα μέρος από τις πρακτικές αυτές ορίζουν ελέγχους που μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα με τη χρήση υπολογιστή, ενώ άλλες ελέγχους που απαιτούν και την ανθρώπινη κρίση. Στα πλαίσια της διπλωματικής, αφού παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι πρακτικές του W3C, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστημα για την αξιολόγηση της δομής και του περιεχομένου ιστότοπων που απευθύνονται σε κινητές συσκευές. Σκοπός του συστήματος είναι ανάλυση του ιστότοπου, η ανάκτηση των ιστοσελίδων που τον αποτελούν και ο έλεγχος της κάθε ιστοσελίδας για την ικανοποίηση ή όχι των παραπάνω ελέγχων. Τελικός στόχος αποτελεί η δημιουργία αναφοράς που θα αφορά συνολικά τον ιστότοπο καθώς και η παραγωγή βαθμού αξιολόγησης του ιστότοπου. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ανάκτηση και την αξιολόγηση σελίδων και περιεχομένου του ιστότοπου που αποτελούν μέρος του «κρυμμένου ιστού» (hidden web). Τέλος, στους χρήστες του συστήματος δίνεται η δυνατότητα χρήσης βαρών σημαντικότητας των ελέγχων που πραγματοποιούνται.
Description
Keywords
Αξιολόγηση, Κρυμμένος ιστός
Citation