Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Thumbnail Image
Date
2009-07-10T10:14:54Z
Authors
Τσάκωνας, Γιάννης
Παπαθεοδώρου, Χρήστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ευρεία αποδοχή των τεχνολογιών διαδικτύου, η ενεργοποίηση των μηχανισμών της ηλεκτρονικής εκδοτικής και η διαφοροποίηση των αναγκών των χρηστών είναι κάποιοι από τους κύριους παράγοντες ώθησης των βιβλιοθηκών στην μεταφορά τμημάτων ή του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρουν στο διαδίκτυο. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να εξυπηρετήσουν ένα πολυδιάστατο κοινό, το οποίο διαθέτει πολύ-επίπεδες και ετερόκλιτες ανάγκες. Για το λόγο αυτό διαθέτουν στην συλλογή τους πολύμορφο και ποικίλο πληροφοριακό υλικό το οποίο το παρέχουν μέσω των δικτυακών τόπων τους. Συχνά οι δικτυακοί τόποι των βιβλιοθηκών λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στους χρήστες (τοπικούς και απομακρυσμένους) και τους παραγωγούς/διαθέτες της πληροφόρησης. Ωστόσο αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η δημοσίευση μη χρηστικών δικτυακών τόπων, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό, αποδοτικό και ικανοποιητικό τρόπο. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεθοδολογικά λάθη σχεδιασμού, ο εντοπισμός και η ανάλυση των οποίων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη βελτίωση και τη μέγιστη δυνατή αποδοχή των δικτυακών τόπων των βιβλιοθηκών. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα κυριότερα προβλήματα χρηστικότητας που παρατηρούνται στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών μέσα από σχετικές μελέτες περιπτώσεων, να προτείνει λύσεις, να παρουσιάσει τα οφέλη που προκύπτουν από την εξέταση της χρηστικότητας των δικτυακών τόπων, να παρουσιάσει τις κυριότερες μεθόδους για την αξιολόγηση της χρηστικότητας και να δώσει ένα σύντομο παράδειγμα περίπτωσης.
Description
Keywords
Διαδίκτυο, Βιβλιοθήκες, Δικτυακοί τόποι, Εξέταση χρηστικότητας, Χρήστες
Citation