Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 66
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση της στάσης Βιοεπιστημόνων του Δ.Π.Θ. σχετικά με τις αρχές Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας
  (2022-12-09) Κιούση, Δέσποινα Ευγενία; Τσοχανταρίδης, Ηλιας; Τσάκωνας, Γιάννης; Γαλάνης, Αλέξιος; Παππά, Αγλαΐα; Kiousi, Despina Eugenia; Tsochantaridis, Ilias; Tsakonas, Giannis; Galanis, Alexios; Pappa, Aglaia
  Το πρόγραμμα RESBIOS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Ηorizon 2020), που στοχεύει στην προώθηση της Υπεύθυνης Ερευνάς και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation - RRI) στις Βιοεπιστήμες, με στοχευμένες δράσεις στην εκπαίδευση, ανοιχτή πρόσβαση, δεοντολογία, ισότητα των φύλων και την διάδραση με την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μελέτη μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την καταγραφή της στάσης των βιοεπιστημόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) σχετικά με τις αρχές Υπεύθυνης ΄Ερευνας και Καινοτομίας. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είναι ενήμεροι για τις αρχές των RRIs, τις οποίες ενσωματώνουν στην έρευνα τους. Παρόλα αυτά, η οικονομική υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο, η ισότιμη εκπροσώπηση σε θέσεις εξουσίας και η καλύτερη δικτύωση κρίνεται ότι θα ενισχύσουν την καθολική ενσωμάτωση τους στην έρευνα και την επικοινωνία της επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία των πολιτών
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Information literacy & smart life-long learning : knowledge antidotes in economic crisis
  (Cyprus Association of Librarians – Information Scientists (CALIS), ) Mystakidis, Stylianos; Μυστακίδης, Στυλιανός
  Massive Open Online Courses are taking higher education by storm as a virtual force of nature that universities cannot block. A new paradigm of open, massive, personalised learning is emerging. Three-dimensional virtual worlds are social online collaborative spaces. This lecture presents how the Library and Information Services was able to develop a highly innovative service amidst of a severe global economic crisis: the Open Workshop in Information Literacy, the 1st Greek MOOC taking place in a 3d virtual world.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Maya Island virtual museum : a virtual learning environment, museum, and library exhibit
  (IEEE, ) Hill, Valerie; Mystakidis, Stylianos; Μυστακίδης, Στυλιανός
  This short paper describes a collaborative virtual museum and library exhibit tour in the virtual world of Second Life. Colleagues from the University of Washington's Certificate in Virtual World course created Maya Island, a simulated environment which represents aspects of the ancient Mayan civilization. Through collaboration with librarians across the globe, the virtual museum was exhibited at the Community Virtual Library and live tours were provided for avatar visitors. This collaborative project demonstrates potential for virtual museums in libraries and education along with predictions for future virtual museum and library projects and environments.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Συμφωνίες του ΣΕΑΒ με όρους για δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης : παρακολούθηση και πρόοδος
  (-, ) Σαλαμούρα, Αθανασία; Φραντζή, Μαρία; Salamoura, Athanasia; Frantzi, Maria
  Η εργασία συστήνει τη λειτουργία του νεοσύστατου Παραρτήματος Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και εστιάζει κυρίως στις συμφωνίες του ΣΕΑΒ με εκδοτικούς οίκους, στις οποίες έχει περιληφθεί όρος για τη δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης από μέλη του ΣΕΑΒ. Πρόκειται για όρους που περιλήφθηκαν στην ανανέωση των συμβάσεων πρόσβασης σε συνδρομητικό περιεχόμενο ηλεκτρονικών περιοδικών για την περίοδο 2019-2021 καθώς και για τη συμμετοχή του ΣΕΑΒ σε πρωτοβουλίες ή/και προγράμματα στήριξης της ανοικτής πρόσβασης. Περιγράφονται αναλυτικά οι επί μέρους όροι δημοσίευσης που ισχύουν ανά εκδότη, όπως τύπος άρθρου, είδος περιοδικού, αν ισχύει έκπτωση ή απαλλαγή στο κόστος δημοσίευσης (APC), καθώς και τα δικαιώματα χρήσης αυτών των όρων από μέλη του ΣΕΑΒ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την υλοποίηση και εφαρμογή τους κατά το τρέχον έτος. Γίνεται μια πρώτη απόπειρα συλλογής στατιστικών δεδομένων ανά εκδότη και παρουσίασής τους σύμφωνα με κριτήρια που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των συμφωνιών αλλά και σε μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση του αριθμού και του είδους των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από τα μέλη του ΣΕΑΒ. Η εργασία κλείνει με καλές πρακτικές που οι βιβλιοθήκες μπορούν να μεταφέρουν στο ερευνητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Open Science in Greece: synergies and actions enabling the national transition
  Manola, Natalia; Ntaountaki, Maria; Ollandezou, Lia; Papadopoulou, Elli; Tsakonas, Giannis; Μανωλά, Ναταλία; Νταουντάκη, Μαρία; Ολλανδέζου, Λία; Παπαδοπούλου, Έλλη; Τσάκωνας, Γιάννης
  The poster will provide an overview of the steps and achievements of the Greek OpenAIRE National Open Access Desk (NOAD), Athena Research Center (coordinator) and Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link), in aligning national research practices with “open” European developments. In achieving that, work is based on activities around a policy-infrastructure-training nexus, involving at the institutional and national level academic and research stakeholders to discussions and stimulating appropriate actions. Athena Research Center’s (ARC) involvement in European projects for Open Science (OS), also with respect to the EOSC, places an emphasis on the communication and compliance with EC requirements and on the EOSC national settings implementation. ARC strives to influence collaborations and coordination of national activities, as well as to promote and support adoption of OS best practices that incorporates in national projects. HEAL-Link, being at the core of knowledge production in Greek Higher Education Institutions, have early on recognized the benefits of the Open Access (OA) movement. Their support has been mainly on open publishing practices by liaising with publishers and establishing institutional repositories. HEAL-Link recently embarked on the development of data repositories and capacity building. The poster places a pin of interest on the European map of OS initiatives. The national context, including the cultural and economic conditions, together with the progress on the international level, have been drivers of transformation of the open science field. The delineation of the progress follows the structure of OSPP Recommendations and the eight streams of actions. The coalition of the two bodies has boosted the OpenAIRE NOAD’s activities for supporting OA, FAIR data management, harmonization of policies, increase of awareness and training of relevant stakeholders. The coalition is constantly pursuing political support to its endeavors and recent endorsements and mandates are facilitating the change that the researchers need.
Πνευματικά δικαιώματα: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών