Συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακών αποθεμάτων σε τοπικό επίπεδο: η συνεργασία ως εργαλείο μετάπλασης του ιστορικού κεφαλαίου σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα

Thumbnail Image
Date
2010-05-17T15:46:48Z
Authors
Γεωργίου, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εισήγηση αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ετερογενών βιβλιοθηκών σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη ποιοτικών ψηφιακών συλλογών. Η εισήγηση αναφέρεται στο επιτυχημένο παράδειγμα της μετάπλασης σημαντικού ιστορικού κεφαλαίου της πόλεως των Πατρών, το οποίο διατηρείται από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών (ΔΒΠ), σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα μέσα από υποδομές και διαδικασίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της κοινής αυτής δράσης είναι η ανάδειξη, διατήρηση και προστασία του ιστορικού υλικού των συλλογών της ΔΒΠ μέσα από την ψηφιοποίηση και ευρετηρίασή του και η διάθεση στην Αχαϊκή κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, σπάνιου υλικού στο οποίο υπήρχε περιορισμένη έως σήμερα πρόσβαση. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης μετουσιώθηκε στη ψηφιακή συλλογή «Δανϊηλίς», η οποία διατίθεται ελεύθερα και η οποία αποτελεί άλλη μια κυψέλη στις προσπάθειες για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου σε ιστορικό, λογοτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο στην Ελληνική γλώσσα.
Description
Keywords
Συνεργασία βιβλιοθηκών, Ψηφιακές συλλογές, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, Περιοδικές δημοσιεύσεις
Citation