Αυθεντικές εμπειρίες τουρισμού : η ανάδειξη και εξάπλωση της αισθητικής της παράδοσης

Thumbnail Image
Date
Authors
Κατραμαδάκη, Αρετή Βασιλική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ερευνητική εργασία με τίτλο “Αυθεντικές εμπειρίες τουρισμού : Η ανάδειξη και εξάπλωση της αισθητικής της παράδοσης”, πραγματεύεται τη σχέση του τουρισμού και της αρχιτεκτονικής και πιο συγκεκριμένα της λαϊκής ανώνυμης νησιωτικής αρχιτεκτονικής. Η συγκεκριμένη μελέτη ακολουθεί μια χρονική ακολουθία θίγοντας περιληπτικά την ιστορία του τουρισμού, τις βασικές τάσεις του και την σχέση του με την αρχιτεκτονική παράδοση στην Ελλάδα. Αναλύει τις προσπάθειες του ελληνικού οργανισμού τουρισμού (ΕΟΤ) για την ανάδειξη και διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών και τις συνέπειες αυτού του εγχειρήματος. Επιπλέον γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της έννοιας της αυθεντικότητας –αυθεντικής εμπειρίας, του διαχωρισμού των εννοιών ταξιδιώτη και τουρίστα και της σχέσης της παράδοσης και του τουρισμού σήμερα. Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης ερευνάται μια νέα αισθητική, που υιοθετείται στα σύγχρονα τουριστικά καταλύματα και φέρει στοιχεία της παράδοσης. Πραγματοποιείται μια συγκριτική ανάλυση είκοσι σύγχρονων παραδειγμάτων και των τουριστικών προσπαθειών του ΕΟΤ, στα ξενοδοχεία Ξενία και στους παραδοσιακούς οικισμούς. Στα παραδείγματα τονίζονται και απομονώνονται κάποια στερεότυπα- κλισέ που επαναλαμβάνονται από το παρελθόν μέχρι σήμερα, είτε με τη μορφή μίμησης είτε με μια πιο πρωτότυπη ματιά στο παρελθόν, και δημιουργούν μια κοινή αισθητική. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση εννοιών όπως αυθεντική εμπειρία, πολιτιστικός τουρισμός, εναλλακτικοί τρόποι τουρισμού, αισθητική της παράδοσης και η σχέση των στερεότυπων της παράδοσης στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Καθώς και μια αρχική καταγραφή και ταξινόμηση στοιχείων που συγκροτούν την τουριστική εμπειρία και τα οποία αναφέρονται στην παράδοση με κριτικό τρόπο ή όχι.
Description
Keywords
Τουρισμός, Ανώνυμη νησιωτική αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική παράδοση
Citation