Ανάλυση και εφαρμογή σε πειραματικά δεδομένα της μεθόδου του διαμορφωμένου φωτορεύματος, για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της πυκνότητας καταστάσεων ημιαγωγών, κατάλληλων για φωτοηλεκτρονικές εφαρμογές

Thumbnail Image
Date
2014-06-10
Authors
Πομόνη, Μαύρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην διατριβή αυτή μελετήθηκαν και εξακριβώθηκαν θεωρητικά όλες οι φυσικές διεργασίες που υπεισέρχονται στις μετρήσεις του διαμορφωμένου φωτορεύματος. Με βάση αυτές δείξαμε ότι μπορούμε να εξάγουμε όλες τις πιθανές διεργασίες παγίδευσης και επανασύνδεσης σε διάφορες κατηγορίες ανόργανων ημιαγωγών. Σαν μελλοντική μελέτη μπορεί να γίνει η επέκταση της θεωρητικής ανάλυσης για υλικά όπου έχουμε ατέλειες που μπορούν να βρεθούν σε περισσότερες από δύο καταστάσεις φορτίου όπως είναι οι αιωρούμενοι δεσμοί του άμορφου . Επίσης η ανάλυση που προτείνουμε μπορεί να εφαρμοστεί και στην κατηγορία των οργανικών ημιαγωγών.
Description
Keywords
Διαμορφωμένο φωτορεύμα, Πυκνότητα καταστάσεων
Citation