Ανάλυση και εφαρμογή σε πειραματικά δεδομένα της μεθόδου του διαμορφωμένου φωτορεύματος, για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της πυκνότητας καταστάσεων ημιαγωγών, κατάλληλων για φωτοηλεκτρονικές εφαρμογές

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-06-10

Authors

Πομόνη, Μαύρα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην διατριβή αυτή μελετήθηκαν και εξακριβώθηκαν θεωρητικά όλες οι φυσικές διεργασίες που υπεισέρχονται στις μετρήσεις του διαμορφωμένου φωτορεύματος. Με βάση αυτές δείξαμε ότι μπορούμε να εξάγουμε όλες τις πιθανές διεργασίες παγίδευσης και επανασύνδεσης σε διάφορες κατηγορίες ανόργανων ημιαγωγών. Σαν μελλοντική μελέτη μπορεί να γίνει η επέκταση της θεωρητικής ανάλυσης για υλικά όπου έχουμε ατέλειες που μπορούν να βρεθούν σε περισσότερες από δύο καταστάσεις φορτίου όπως είναι οι αιωρούμενοι δεσμοί του άμορφου . Επίσης η ανάλυση που προτείνουμε μπορεί να εφαρμοστεί και στην κατηγορία των οργανικών ημιαγωγών.

Description

Keywords

Διαμορφωμένο φωτορεύμα, Πυκνότητα καταστάσεων

Citation