Διεύρυνση ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών ψηφιακών συλλογών: η περίπτωση της "Διογένειας"

Thumbnail Image
Date
Authors
Γεωργίου, Πάνος
Τσάκωνας, Γιάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Οι έως τώρα προσπάθειες στον ελληνικό χώρο, και ειδικότερα στα έργα ανάπτυξης ψηφιακών συλλογών από το χώρο των Βιβλιοθηκών, ήταν επικεντρωμένες σε κειμενικές μορφές αρχείων. Ως αποτέλεσμα αυτού έχει παραχθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος ψηφιακών αρχείων που καλύπτουν ικανοποιητικά τις έως τώρα συλλογές κειμένων, ειδικότερα προηγούμενων αιώνων. Αυτό που υπολείπεται όμως είναι η αντίστοιχη ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών άλλων μορφών πληροφορίας και ειδικότερα της πολυμεσικής. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια αναφορά στις στρατηγικές επιλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών ενοτήτων με διεύρυνση τόσο στις μορφές των ψηφιακών αρχείων, όσο και στα εργαλεία ανακτησής τους. Οι στρατηγικές αυτές επιλογές συνοδεύονται από την ανάλογη στόχευση ενός άλλου κοινού, πέραν του ακαδημαϊκού, με τρόπους που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, για την ενίσχυση της συλλογικής μνήμης. Οι επιλογές αυτές παίρνουν τη μορφή της ψηφιακής συλλογής “Διογένεια”, η οποία είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο πλέγμα των υφιστάμενων ψηφιακών συλλογών.
Description
Keywords
ψηφιακές συλλογές, πολιτιστική κληρονομία
Citation