Βαλκανικές γραφές : "Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης". Μυθιστορία και κοινό "φορτίο μνήμης"

Thumbnail Image
Date
Authors
Κατσιγιάννη, Άννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο τόμος Αίμος, Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, έκδοση της πολιτιστικής εταιρείας των Φίλων του περιοδικού Αντί, αποτελεί έργο αναφοράς, σταθμό στις βαλκανικές σπουδές. Πρόκειται για σύνθετο εκδοτικό εγχείρημα, η υλοποίηση του οποίου απαίτησε τη συνεργασία ενός ευρέος δικτύου μεταφραστών, ποητών, γραμματολόγων, κριτικών και ιστορικών. Τα ερωτήματα που τίθενται στον αναγνώστη αγγίζουν ποικίλες ιδεολογικές, ιστορικές, εθνοθρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτισμικές όψεις του βαλκανικού ζητήματος. Ο τόμος προσφέρεται να μελετηθεί από γραμματολογική και ιστορικοπολιτική σκοπιά, αλλά και μέσα από το θεωρητικό πρίσμα της δημιουργίας μιας «νέας αντίληψης πολυπολιτισμικής», στο βαθμό που η έκταση της ενδοβαλκανικής μετάφρασης αναδεικνύει, ίσως για πρώτη φορά, στην ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη «σημασία, την αυτοτέλεια, αλλά και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα των μικρών γλωσσών της Ευρώπης». Η μελέτη ανιχνεύει τα στοιχεία που αποτελούν συνδετικούς αφηγηματικούς κρίκους ανάμεσα στις βαλκανικές γραφές και συνιστούν δείκτες της κοινής πολιτισμικής ταυτότητας και κληρονομιάς (λ.χ., επιβίωση κοινών προφορικών μορφών ποίησης, θεματοποίηση της προφορικότητας και της πολυγλωσσίας, κοινά πολιτισμικά σύμβολα, ιδεολογικοποιημένες, μυθοπλαστικές αναπαραστάσεις και ερμηνείες της ιστορίας, πρόσληψη του αρχαίου αλλά και του χριστιανικού μύθου, συγκερασμός εθνικών και λογοτεχνικών ταυτοτήτων, κ.ο.κ.)∙ θέτει ερωτήματα σχετικά με τη διαμόρφωση της κοινής πολιτισμικής μνήμης, τις ρήξεις και τις συνέχειες, τη σημασία της ανάδειξης του εθνικού στοιχείου σε μια πολυπολιτισμική εποχή.
Description
Keywords
Βαλκανική ποίηση, Βαλκανικές σπουδές
Citation