Συνδυασμένες μονάδες πολλαπλασιασμού / αθροίσματος τετραγώνων για αριθμητικά συστήματα υπολοίπων

Thumbnail Image
Date
2007-05-16T11:10:45Z
Authors
Αδαμίδης, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Πολλές εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων (DSP) και πολυμέσων μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση ενός αριθμητικού συστήματος υπολοίπων (RNS). Ανάμεσα στους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους διαιρέτες σε τέτοια συστήματα είναι αυτοί της μορφής 2^n - 1 και 2^n + 1, ενώ ανάμεσα στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες βρίσκονται ο πολλαπλασιασμός και το άθροισμα τετραγώνων. Οι λειτουργίες αυτές προς το παρόν υλοποιούνται με τη χρήση ξεχωριστών μονάδων και συνεχόμενων κύκλων μηχανής. Στην παρούσα εργασία προτείνονται δύο αρχιτεκτονικές για μονάδες οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν είτε το X * Y είτε το X^2 + Y^2, ανάλογα με την τιμή ενός σήματος ελέγχου. Εξετάζεται τόσο η modulo 2^n - 1, όσο και η ελαττωμένη κατά ένα modulo 2^n + 1 αριθμητική.
Description
Keywords
MMSSU, RNS, Modulo, Πολλαπλασιασμός, Άθροισμα τετραγώνων
Citation