Κρυπτογράφηση και ποιότητα υπηρεσιών (Qos) σε ad-hoc ασύρματα δίκτυα

Thumbnail Image
Date
2009-08-03T09:49:53Z
Authors
Αμπατζόγλου, Παντελής
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα ασύρματα δίκτυα έχουν αρχίσει να κατακλύζουν την παγκόσμια αγορά υψηλής τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς και στο ότι πλέον τα περισσότερα προβλήματα που είχαν στο παρελθόν έχουν αντιμετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμα προσφέρουν ιδιαίτερη ευκολία στην ανάπτυξη λύσεων σε ειδικά προβλήματα. Ωστόσο, όλα τα ασύρματα δίκτυα υιοθετούν κάποια μέθοδο ασφάλειας, η οποία έχει κάποιον αντίκτυπο στις επιδόσεις του δικτύου. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετηθεί η επιβάρυνση που επέρχεται σε ένα ασύρματο δίκτυο με τη χρήση διαφόρων επιπέδων ασφάλειας. Η μέθοδος και το μέγεθος της ασφάλειας αυτής πρέπει να είναι ισορροπημένη, προκειμένου όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια, και να διασφαλιστεί και η καλή συμπεριφορά του δικτύου αλλά και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων. Τα προβλήματα που εμπλέκονται είναι αυτή της δρομολόγησης με χρήση κόμβων περιορισμένης μνήμης και υπολογιστικής ισχύος. Δηλαδή, συσκευές οι οποίες δεν έχουν πλεονασμό υπολογιστικής ισχύος αλλά ούτε και μνήμης, καλούνται να κρυπτογραφήσουν, να αποκρυπτογραφήσουν ή να αναμεταδώσουν πακέτα προς τον προορισμό τους. Η μεθοδολογία αντιμετώπισης του προβλήματος που ακλουθείται είναι αυτή των εξομοιώσεων. Ο λόγος για αυτήν την επιλογή είναι ότι μας προσφέρει τη δυνατότητα να μελετήσουμε πληθώρα περιπτώσεων και στη συνέχεια με χρήση αναλυτικών μεθόδων μας δίνεται η δυνατότητα να αναλύσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν.
Description
Keywords
Κρυπτογραφία, Ποιότητα υπηρεσιών
Citation