Αιτίες και παράγοντες δημιουργίας σπατάλης τροφίμων (food waste) και η συμπεριφορά του καταναλωτή

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-09-30

Authors

Γρίβας, Ευθύμιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το παρόν αποσκοπεί στο να γίνει μια ορθή διερεύνηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων και το πώς αυτή σχετίζεται με τη συμπεριφορά και τις αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Η επιλογή του θέματος κρίνεται επίκαιρη σε μια εποχή όπου το περιβάλλον και η ευαισθησία προς αυτό, καθίστανται πιο σημαντικά από ποτέ. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του καταναλωτή, αποτελεί διαχρονικό ζήτημα που σχετίζεται με το μάρκετινγκ, καθώς δεν είναι λίγοι οι παράγοντες που επηρεάζουν και συνδέουν τις δυο έννοιες. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο λόγος γίνεται για τη σπατάλη τροφίμων. Η εισαγωγή μέσα από κάποιες γενικές παραδοχές και στοιχεία από μελέτες δίνει το έναυσμα για τον ορισμό της σπατάλης τροφίμων. Παρατηρείται ότι συχνά συναντάται και ο όρος της απώλειας τροφίμων, που δεν πρέπει να συγχέεται. Η σπατάλη τροφίμων δύναται να κάνει την εμφάνισή της σε διάφορους τομείς. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μπορεί να είναι εφικτή πραγματικά παντού. Από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση μέχρι και τα νοικοκυριά. Αναζητώντας τα αίτια και μελετώντας ξανά τους ίδιους τομείς, κανείς ανακαλύπτει μια πληθώρα πληροφοριών που μπορεί να φανούν χρήσιμες. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις επιπτώσεις της σπατάλης στη κοινωνία και όχι μόνο. Ωστόσο, η θετική πλευρά υπάρχει αφού οι προτεινόμενες λύσεις παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου. Το δεύτερο κεφάλαιο θέλει να δώσει έμφαση στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Μέσα από μια γενική εισαγωγή επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για ανθρώπινη λήψη απόφασης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με προϊόντα και υπηρεσίες. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα βήματα όπου περνάει ο αγοραστής μέχρι να καταλήξει στην τελική του απόφαση. Όπως επίσης και πολλοί παράγοντες όπου επηρεάζουν την απόφαση αυτή. Το μάρκετινγκ, η συμπεριφορά και τα τρόφιμα αλληλοεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται ως έννοιες. Τελικά, κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης πιο σχετικοί με τη συμπεριφορά αναφέρονται με σκοπό το κλείσιμο του κεφαλαίου. Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο, πρόκειται για το ερευνητικό κομμάτι του παρόντος. Αυτό αποτελείται από την περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Τα διαγράμματα πίτας καθιστούν την περιγραφική ανάλυση επαρκή ως προς το να κατανοήσει κανείς διάφορες πτυχές των δημογραφικών στοιχείων και άλλο. Παρόλα αυτά, αν γίνεται επιθυμητή η ανάλυση των ερωτημάτων που παρατέθηκαν στην έρευνα περνάμε στο επαγωγικό κομμάτι όπου τα ραβδογράμματα βοηθούν.5 Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να παραλείπονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Τούτα προκύπτουν από τις στατιστικές αναλύσεις και περιλαμβάνουν διάφορες παρατηρήσεις σχετικά με το τι αποκαλύφθηκε μέσω των ερωτηματολογίων. Αναρωτώμενοι το τι θα συμβεί στο μέλλον, οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν αναφορικά με τη σπατάλη το τι μπορούν τα κάνουν τα κράτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου και σχετικά με τη συμπεριφορά καταναλωτή μια μελλοντική έρευνα για το αν έχουν αλλάξει προτιμήσεις λόγω διάφορων παραγόντων, όπως της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής.

Description

Keywords

Σπατάλη τροφίμων, Απώλεια τροφίμων, Συμπεριφορά καταναλωτή

Citation