Υπηρεσία Πληροφόρησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Thumbnail Image
Date
2010-06-08T09:11:05Z
Authors
Τσάκωνας, Γιάννης
Παπαδάτου, Φιερούλα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η μελέτη προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την επιλογή εξοπλισμού και λογισμικού για την δημιουργία της «Υπηρεσίας Πληροφόρησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) της ΒΚΠ» στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 3: Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης & Υποέργο 10: Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Η/Υ για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539.
Description
Keywords
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Citation