Ανίχνευση EWs στο όριο της περιόδου και της μάζας από τις μεγάλες ουράνιες επισκοπήσεις ZTF και Gaia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-12-25

Authors

Τράκας, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η μελέτη των μεταβλητών αστέρων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της παρατηρησιακής αστροφυσικής τα τελευταία χρόνια. Με την συνεχή εξέλιξη των παρατηρησιακών οργάνων και τεχνικών, έρχονται στο προσκήνιο όλο και πιο αποτελεσματικές ουράνιες επισκοπήσεις που έχουν αυξήσει ποιοτικά και ποσοτικά τα αστρονομικά δεδομένων τέτοιων αστέρων. Στην παρούσα εργασία, με συλλογή καμπυλών φωτός από την επισκόπηση ZTF στο r και g φίλτρο και παραμέτρων από Gaia DR3 και VSX, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε νέα διπλά συστήματα σε επαφή EWs με περιόδους μικρότερες από 0.22 ημέρες φασματικού τύπου Μ. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των W UMa συστημάτων και οι μεθόδοι ανάλυσης της περιόδου των μεταβλητών αστέρων με την χρήση αλγορίθμων ανίχνευσης και μελέτης περιοδικών σημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή των ουράνιων επισκοπήσεων ZTF και Gaia. Αναλύονται οι στόχοι κάθε αποστολής, τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιούν για τη συλλογή αστρονομικών δεδομένων και οι τεχνικές επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Αρχικά αναφέρουμε πως αξιοποιήσαμε τις βάσεις δεδομένων ZTF και Gaia για τη συλλογή των δεδομένων. Έπειτα επικεντρωνόμαστε στην διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων για την αναγνώριση υποψήφιων EWs, τη διερεύνηση συστημάτων με περίοδο κάτω από το όριο της περιόδου, την ανίχνευση υποψηφίων διπλών συστημάτων με Μ νάνους μικρής μάζας πρωτεύοντα καθώς και συστημάτων κοντά στο κατώτερο όριο της μάζας. Εκμεταλλευόμενοι την εξάρτηση του απολύτoυ μεγέθους των ψυχρών νάνων της κύριας ακολουθίας από τον φασματικό τύπο, ανακαλύπτουμε 117 συστήματα με εν δυνάμει πρωτεύοντες Μ0-Μ3. Συνδυάζοντας τη φωτεινότητα στο υπέρυθρο από το 2MASS, την απόσβεση και τα πλάτη των καμπυλών φωτός με το υπολογιζόμενo απόλυτο μέγεθος, βρίσκουμε ένα άνω όριο της μάζας του πρωτεύοντα. Aπό τα 27 υποψήφια συστήματα σε επαφή τύπου Μ με περίοδο κάτω από το όριο της περιόδου 0.22 d, η μάζα που πρωτεύοντα βρέθηκε μικρότερη από 0.5 M⊙

Description

Keywords

Διπλά εκλειπτικά συστήματα, Ουράνιες επισκοπήσεις, Συστήματα σε επαφή W UMa, Ανάλυση αστρονομικών δεδομένων, Συστήματα σε επαφή τύπου M

Citation