Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος κατανεμημένης διαμοιραζόμενης μνήμης για πολυεπεξεργαστή του ενός ολοκληρωμένου (CMP)

Thumbnail Image
Date
2009-02-09T10:28:02Z
Authors
Αδαμίδης, Ανδρέας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος κατανεμημένης διαμοιραζόμενης μνήμης ως τμήμα της αρχιτεκτονικής πολυεπεξεργαστικού συστήματος SiScape. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αρχιτεκτονικής αυτής, το σύστημα μνήμης της και συγκεκριμένα η κρυφή μνήμη δευτέρου επιπέδου που καθιστά δυνατή τη λειτουργία του, κρίθηκε απαραίτητο να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί από το μηδέν, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Ο σχεδιασμός της κρυφής μνήμης δευτέρου επιπέδου περιγράφηκε στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL.
Description
Keywords
Πολυπεξεργαστής, Κρυφή μνήμη δευτέρου επιπέδου, Συγχρονισμός
Citation