Μέθοδοι απόκρυψης πληροφορίας και υδατογράφηση ως τεχνικές προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και πιστοποίησης της αυθεντικότητας

Thumbnail Image
Date
2007-06-22T12:03:17Z
Authors
Αρμένη, Σπυριδούλα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και η απόδειξη γνησιότητας του κατόχου, επομένως και η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των ψηφιακών αντικειμένων είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα και για την επίλυσή του επιστρατεύονται μέθοδοι απόκρυψης πληροφορίας και τεχνικές υδατογράφησης. Εκτός από τη φιλοσοφική αντιμετώπιση του θέματος, προτείνονται μια μέθοδος απόκρυψης πληροφορίας και δύο τεχνικές υδατογράφησης, με σκοπό την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των ψηφιακών αντικειμένων. Η μέθοδος απόκρυψης πληροφορίας δανείζεται έννοιες από την κρυπτογραφία εισάγοντας σε μεγάλες εικόνες ένα δύσκολο στιγμιότυπο, δηλαδή έναν τρία χρωματίσιμο γράφο. Ο γράφος μαζί με το χρωματισμό του αποτελεί το κλειδί. Για να μην αποκαλυφθεί όλος ο χρωματισμός του γράφου σε μια πιθανή διαμάχη, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο των διαντιδραστικών αποδείξεων μηδενικής γνώσης (ZKIP) για δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα. Η διαδικασία της ένθεσης γίνεται με χρήση του μετασχηματισμού wavelets, παρέχοντας καλή ποιότητα των παραγόμενων εικόνων και ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις επιθέσεων. Οι δύο τεχνικές υδατογράφησης εφαρμόζονται στο χωρικό πεδίο και στο πεδίο συχνοτήτων, αντίστοιχα. Η τεχνική που εφαρμόστηκε στο χωρικό πεδίο εκμεταλλεύεται τυχόν ομοιότητες του υδατογραφήματος με τις αρχικές εικόνες για να επιλεγούν οι θέσεις ένθεσης. Αντίθετα στην τεχνική υδατογράφησης που εφαρμόστηκε στο πεδίο συχνοτήτων γίνεται χρήση του μετασχηματισμού wavelet. Σε όλες τις τεχνικές παρατηρήθηκαν ικανοποιητικά αποτελέσματα μετά την ένθεση της εισαγόμενης πληροφορίας έτσι ώστε να μη είναι οπτικά αντιληπτή. Επίσης εξετάστηκε και η ανθεκτικότητα της εισαγόμενης πληροφορίας στις εικόνες ύστερα από πιθανές επιθέσεις και επιβεβαιώθηκε ότι επιζεί ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της εισαγόμενης πληροφορίας, γεγονός που καταξιώνει τις προτεινόμενες μεθόδους.
Description
Keywords
Υδατογράφηση, Απόκρυψη πληροφορίας, Πνευματικά δικαιώματα, Κώδικες Δεοντολογίας
Citation