Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία : μετρήσεις reactive oxygen species σε ατμοσφαιρικά σωματίδια

Thumbnail Image
Date
2024-03-19
Authors
Σακελλάρη, Αντωνία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το οξειδωτικό δυναμικό ορίζεται ως η εγγενή ικανότητα των ατμοσφαιρικών σωματιδίων να παρέχουν ή παράγουν δραστικές μορφές οξυγόνου in-vivo. Σύμφωνα με πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες, το οξειδωτικό δυναμικό συνδέεται με τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που προκαλεί η έκθεση σε ατμοσφαιρικά σωματίδια, και αποτελεί ένα μέτρο της τοξικότητας των σωματιδίων που αναπνέουμε. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να μετρήσουμε το οξειδωτικό δυναμικό (ΟP) σωματιδίων σε δύο περιοχές της Ελλάδας , σε μία αστική (Αθήνα) και σε μία περιοχή μακριά από πηγές ρύπανσης (Χελμός) που θεωρούμε ως «υπόβαθρο». Ένα σύστημα που βασίζεται σε ένα πρωτότυπο που αναπτύχθηκε στο Georgia Institute of Technology χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις του οξειδωτικού δυναμικού. Το σύστημα είναι ημιαυτόματο και το ΟΔ βασίζεται στην ακυτταρική μέθοδο γνωστή και ως μέθοδο της διθειοθρεϊτόλης (DTT). Το σύστημά μας βαθμονομήθηκε και οι μετρήσεις κανονικοποιήθηκαν σύμφωνα με ένα σύστημα αναφοράς. Μαζί με άλλες μετρήσεις χημικής σύστασης προσδιορίσουμε την σχέση του ΟΔ με συγκεκριμένα συστατικά αυτών των σωματιδίων, και, εν τέλει τις πηγές εκπομπής. Στην παρούσα διπλωματική ακόμα εντάχθηκε ένα μικρό κόμματι που μελετάει και την περιεκτικότητα των δειγμάτων σε καφέ άνθρακα (brown carbon, BrC). Ο καφέ άνθρακας έχει αποδειχθεί ότι συνεισφέρει σημαντικά στην συνολική απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας από ατμοσφαιρικά σωματίδια και καταλογίζεται στην καύση βιομάζας. Για τα πειράματα αυτά πήραμε μόλις 20 δείγματα από μια εκστρατεία μετρήσεων στο Περτούλι , όπου και εκεί είναι μία περιοχή υποβάθρου όπως και ο Χελμός, καθώς είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Οι μετρήσεις του καφέ άνθρακα οι όποιες έγιναν κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2022, για να μελετηθεί κατά πόσο η επίδραση των πυρκαγιών από την ευρύτερη περιοχή επηρεάζουν τις οπτικές ιδιότητες των αερολυμάτων.
Description
Keywords
Ατμοσφαιρική ρύπανση, Αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια, Οξειδωτικό στρες, Δραστικές ρίζες οξυγόνου, Οξειδωτικό δυναμικό, Καφέ άνθρακας
Citation