Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών-Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: η πορεία του έργου με λέξεις και αριθμούς

Thumbnail Image
Date
2009-07-07T10:42:30Z
Authors
Τζεδάκη, Σάσα
Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Φράγκου, Άννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να κάνει μια συνοπτική περιγραφή της πορείας του έργου που έχει γίνει μέχρι τώρα και αφορά στην δράση 3 του έργου "Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Η δράση 3 αναφέρεται στην "Ορθολογική Ανάπτυξη των Συλλογών των Περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών". Ο στόχος είναι η συνεργασία στην ανάπτυξη των συλλογών, για την αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης εκδοτικής παραγωγής και τη ραγδαία αύξηση των τιμών των περιοδικών που σε συνδυασμό με την στασιμότητα ή και συχνά τη μείωση των διατιθεμένων κονδυλίων για τις συλλογές των περιοδικών οδηγούν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε αδιέξοδο. Τρία σχεδόν χρόνια μετά την άτυπη σύσταση της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών η πορεία του έργου είναι τόσο επιτυχής, τα αποτελέσματα τόσο άμεσα και απτά, ώστε να πείθουν και τον πιο δύσπιστο για την αναγκαιότητα αυτής της διαπανεπιστημιακής δράσης. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες είναι αδύνατο να βρουν λύση μέσα στα πλαίσια του κάθε μεμονωμένου ΑΕΙ. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης. Η μέχρι τώρα χρηματοδότηση στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έδωσε την ευκαιρία στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες να προσαρμοστούν στο νέο τους ρόλο, δηλαδή στο ρόλο της παροχής ενός συνόλου υπηρεσιών συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας και να λειτουργούν ως κέντρα πληροφόρησης. Οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας μαζί με τις Βιβλιοθήκες των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, την Εθνική Βιβλιοθήκη, την Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητα πρόσβασης σε 3.500 τίτλους περιοδικών και 22 βάσεις δεδομένων. Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι αποτελεί μια διεθνούς επιπέδου επιτυχία - η κοινοπραξία μας είναι μία από τις ελάχιστες κοινοπραξίες εθνικού επιπέδου - αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε αν αναλάβουμε δράση σε συλλογικό επίπεδο. Αυτή η επιτυχία όμως παράλληλα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: εάν η προσπάθεια δεν συνεχιστεί και στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο άμεσο μέλλον και με κάποια άλλη μορφή στο απώτερο, εάν δεν στηρίξουμε την ύπαρξη της κοινοπραξίας, ποιο θα είναι το μέλλον των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας μας; Ποιο θα είναι το μέγεθος των συλλογώv τους και σε ποιο βαθμό θα μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες πλέον ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για πληροφόρηση; Τα στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βάσεων δεδομένων που τώρα είναι διαθέσιμα στην Ακαδημαϊκή κοινότητα αποδεικνύουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Παρόλο που η Κοινοπραξία αδυνατεί να καλύψει όλες τις πληροφοριακές ανάγκες των μελών της, διατηρώντας στο μέλλον τις τρέχουσες υπηρεσίες και επεκτείνοντας την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά επιλεγμένων επιστημονικών ενώσεων (societies), θα μπορέσει να καλύψει τις βασικές ανάγκες των μελών της για επιστημονική πληροφόρηση στα χρόνια που έρχονται με απώτερο στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση του επιπέδου σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Description
Keywords
Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ηλεκτρονικά Περιοδικά, Στοιχεία χρήσης
Citation